Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Deplasări de serviciu

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)

Informația  privind  deplasările  de  serviciu  ianuarie – martie anul 2020

Informația privind deplasările de serviciu noiembrie – decembrie  anul 2019 

Informația privind deplasările de serviciu septembrie- noiembrie anul 2019 

Informația privind deplasările de serviciu în străinătate pentru anul 2019    

Informația privind deplasările de serviciu în străinătate pentru anul 2018

Informația privind deplasările de serviciu în străinatate pentru anul 2017