Более крупный шрифт
Черно-белый
Видимый курсор

Виорика Думбрэвяну CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE


Data naşterii:
 23 decembrie 1976

Locul naşterii: mun. Chişinău, Republica Moldova

Starea civilă: căsătorită, 2 copii

 

STUDII

2003:   Magistru în drept, specializarea drept penal şi criminologie;

1997-2001: Titlul de licenţiat în profilul jurisprudenţă, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea drept;

1994-1997: Colegiul Republican de Informatică, Facultatea de Drept, specialitatea: Drept general.

 

EXPERIENȚA  PROFESIONALĂ

Noiembrie- prezent: Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

Iulie 2019-noiembrie: Consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării   sociale;

2017- iulie 2019:  Secretar de stat pe domeniul asistenței sociale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

2016-2017: Viceministru al muncii, protecției sociale și familiei;

2009-2016: Şef, Direcţia politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei;

2008-2009: Viceministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului;

2007-2008: Şef, Direcţia protecţie a familiei şi copilului, Ministerul Protecţiei Sociale,     Familiei şi Copilului;

2005-2007:  Consultant, Direcţia asistenţă socială, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;

2003-2005: Şef, Direcţia în problemele familiei cu copii în situaţie de risc şi oportunităţi egale, Departamentul Asistenţă Socială;

2002-2003: Consultant, Departamentul Asistenţă Socială din subordinea Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  

 

FORMARE

2016:   Curs de formare ”Programe de eradicare a sărăciei”, BM;

2015:   Curs de formare ”Prevenirea discriminării și promovarea drepturilor omului”, PNUD;

2014:   Curs de formare „Protecția copilului: practici internaționale și naționale”, OIM;

2013:   Managerial Training Programme, Cancelaria de Stat;

2007:   Cursul de instruire pentru lucrătorii din asistenţa socială „Fenomenul violenţei în familie”, MPSFC, UNFPA, ONG Gender – Centru;

2006-2007: „Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii şi familii social- vulnerabile”, UNICEF-UE;

2007:   „Forme şi servicii alternative de protecţie a copilului în dificultate”, OIM;

2007:   „Evaluarea şi comunicarea cu copilul”, UNICEF-UE;

2006 – 2007: „Reintegrare familială a copiilor în dificultate”, UNICEF-UE;

2006 – 2007: Seminar de instruire „Managementul schimbării în sistemul de protecţie a copilului şi familiei”, UNICEF;

2006:   „Medierea şi soluţionarea conflictelor interfamiliale” în cadrul proiectului UNICEF-UE/TACIS „Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familiile vulnerabile şi copii în situaţie de risc”;

2005 – 2006:  Seminar de instruire „Combaterea exploatării muncii copiilor”. ILO –IPEC;

Seminar de instruire „Tehnici şi metode de lucru cu copiii”. Every Chilid Moldova;

2003:   Cursuri de perfecţionare a calificării „Reforma administraţiei publice centrale”, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM;

2003:   Cursuri de perfecţionare a calificării „Relaţiile cu publicul în organele administraţiei publice centrale de specialitate”, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM;

2003:   Curs de instruire „Cererea Unică pentru protecţie socială”, organizat de Counterpart/LIESAP, mun. Chişinău.

 

EXPERIENȚĂ ÎN CALITATE DE FORMATOR 

2012-2013: Formator în instruirea autorităților tutelare locale și autorităților tutelare teritoriale privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare;

2010: Formator în procesul de instruire a specialiștilor în domeniul protecției drepturilor copilului și conducătorilor Secțiilor/Direcțiilor Asistență socială și Protecție a Familiei cu privire la cadrul normativ și instituțional în domeniul adopției naționale și internaționale a copiilor, realizat de către Asociația Amici dei Bambini cu suportul UNICEF;

2010: Formator în procesul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinților educatori din casele de copii de tip familial în domeniul asistenței copiilor infectați/afectați de HIV/SIDA, cu susținerea USAID și Soros Moldova;

2009, 2010, 2011: Formator în domeniul protecției familiei și copilului în procesul de instruire inițială și continuă a asistenților sociali comunitari, Conseil Sante/SOFRECO, finanţat de Uniunea Europeană;

2008: Rolul autorităţilor publice locale în asigurarea protecţiei şi asistenţei sociale a populaţiei, Conseil Sante/SOFRECO, finanţat de Uniunea Europeană;

2008: Mecanismul de monitorizare a serviciilor sociale, OPM;

2008: Prevenirea abandonului copilului, UNICEF;

2007: Sistemul integrat de servicii sociale, Every Child, TACIS I;

2007, 2008: Promovarea activităţilor de voluntariat şi al acţiunilor comunitare, Grupul de Nivel  Înalt din RM;

2007: „Medierea şi soluţionarea conflictelor interfamiliale”, proiect UNICEF-UE/TACIS „Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familiile vulnerabile şi copii în situaţie de risc”;

2007:   Stagiul de instruire iniţială și continuă a asistenţilor sociali comunitari, tematica instruirii: „Legislaţia Republicii Moldova în domeniul protecţiei sociale”, proiect MPSFC/APAS/UNICEF.

 

DISTINCȚII

2010:   Decorată de Președintele Republicii Moldova cu Ordinul „Meritul Civic”

 

LIMBI VORBITE

Limba română (nativă)

Limba rusă (fluent)

Limba engleză (intermediar)

Полезные Ссылки