A A A

 

Viorica Dumbrăveanu: „Eforturile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor fi orientate spre asigurarea dreptului fiecărui copil la familie și prevenirea separării copilului de familie”

Problema separării de familie și abandonul la vârstă timpurie a copiilor în Republica Moldova a fost analizată în cadrul unui studiu realizat de UNICEF, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), iar astăzi, 08 mai, au fost prezentate constatările și recomandările făcute în urma realizării acestuia.

 

În cadrul studiului, efectuat în perioada noiembrie 2016- ianuarie 2017, în 7 unități administrativ-teritoriale, au fost colectate date cu referire la percepția specialiștilor și populației privind separarea și abandonul, profilul părinților și familiilor cu risc, cauzele și riscurile, actorii și serviciile de prevenire și asistență, cooperarea intersectorială.

 

Astfel, s-a stabilit necesitatea fortificării capacităților de identificare a riscurilor, dezvoltării serviciilor de prevenire și celor de îngrijire, a serviciilor de suport în maternități și pregătirea părinților lipsiți de abilități parentale.

 

„Din pacăte, observăm că, persistă fenomenul separării și abandonul, iar sistemul e reactiv în situațiile deja consumate. În continuare, eforturile MSMPS vor fi orientate spre asigurarea dreptului fiecărui copil la familie și prevenirea separării copilului de familie, prin consolidarea tuturor componentelor privind asistența complexă și prevenirea precoce a situațiilor de risc” a menționat secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu.

 

MSMPS va ține cont de concluziile reflectate în cadrul studiului, la elaborarea politicelor promovate în domeniul protecției drepturilor copilului, o bună parte din ele, fiind deja reflectate în măsurile politice promovate de către Minister. În acest sens, în scopul consolidării capacităților asistenților sociali comunitari, MSMPS cu suportul Agenției Cehe de Dezvoltare inițiază în luna curentă instruirea asistenților sociali comunitari.

 

Pentru prevenirea primară a situațiilor de risc, MSMPS a promovat mecanismul de cooperare intersectorială, care a fost aprobat în ianuarie curent de către Guvern, iar pentru consolidarea abilităților parentale în creșterea și educația copiilor a fost instituit și dezvoltat serviciul de sprijin pentru familiile cu copii.

 

În baza amendamentelor aprobate de către Guvern, la finele anului trecut, a fost majorat ajutorul bănesc, care se acordă beneficiarilor serviciului , totodată pentru prima dată, au fost incluse în serviciu programe de consolidare a abilităților parentale.

 

Privind asigurarea sustenabilității financiare serviciilor sociale, inclusiv cele pentru copii, dezvoltate de către autoritățile publice locale, MSMPS promovează mecanismul de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, care va include și servicii de sprijin pentru familiile cu copii, asistență personală, precum și servicii de tip familial.

 

De asemenea, a fost promovat Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea serviciului „Centrul de zi pentru copii cu vârsta de 4 luni-3 ani din familii în situație de risc”, care are drept scop prevenirea abandonului copilului.

 

Menționăm că, conform Planului de Acţiuni pentru implementarea Parteneriatului dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi UNICEF pentru perioada 2018 – 2019, UNICEF oferă suport pentru realizarea reformei în domeniul protecției copilului, și anume protecția copilului împotriva violenţei, abuzului, neglijării şi privării de mediul familial, accesul la servicii alternative de îngrijire, de sănătate și educaţie.