A A A

 

Urmare rezultatelor concursului desfășurat pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au promovat concursul următorii candidați

Șef, Direcția politici în domeniul asisteneți medicale spitalicești

Svetlana Lupu 

Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Sergiu Ungureanu 

Consultant principal, Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

Natalia Levința 

Consultant principal, Direcția politici în domeniul sănătății publice

Alexandru Dascalov