A A A

 

Un nou document de politici în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive aprobat de către Executiv

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022, care are drept scop asigurarea dreptului fiecărei persoane la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, axate pe nevoile și drepturile beneficiarilor.

Astfel, conform documentului, va fi asigurat accesul populației, inclusiv, a grupurilor de populație cu nevoi speciale şi cu dizabilătăți, la gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă acordate populaţiei, în conformitate cu nivelul de asistență medicală (primar, specializat de ambulatoriu și specializat spitalicesc).

 

Totodată, vor fi implementate acțiuni care vor crește calitatea serviciilor și responsabilității prestatorilor de servicii de sănătate sexuală și reproductive, prin prisma respectării drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor în instituţiile de toate nivelurile de asistență medicală.

 

La fel, vor fi realizate măsuri de educare și informare a populației din Republica Moldova cu privire la drepturile sexuale și reproductive prin programe de educație pentru sănătate, adaptate în funcție de vârstă și necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, fortificarea rolului instituțiilor medico-sanitare și creșterea rolului mass-media în informarea și educarea populației.

 

De asemenea, urmează să fie îmbunătățit mecanismul de coordonare și monitorizare în domeniul drepturilor sănătății sexuale și reproductive.

 

Menționăm că, Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Planul de acţiuni al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018 și este în concordanţă cu priorităţile expuse în Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021, Strategia Națională de Sănătate Publică 2014-2020, Agenda pentru Dezvoltarea Durabilă 2030, cadrul european de politici în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv a Planului de Acțiuni în Sănătatea Sexuală și Reproductivă şi alte strategii și planuri de acțiuni la nivel european și global, cum ar fi Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Sănătate 2020”.