A A A

 

Trei organizații non-guvernamentale vor realiza acțiuni de promovare a îmbătrânirii active, în Republica Moldova

în Republica Moldova Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari le-a înmânat astăzi, în cadrul unui eveniment public, certificatele celor trei organizații non-guvernamentale, desemnate câștigătoare ale concursului pentru Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, desfășurat în perioada 3 martie până la 21 mai curent.

 

Concursul este la cea de a doua ediție și este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova. La concurs s-au înscris 10 organizații non-guvernamentale care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active, atât la nivel naţional, cât şi regional.

 

Organizațiile au depus proiecte, bazate pe 3 obiective principale: participarea vârstnicilor, servicii pentru vârstnici, oportunităţi economice pentru vârstnici.

 

În final, Comisia de examinare, în dependență de punctajul acumulat, a decis acordarea granturilor, la 3 organizații non-guvernamentale, care s-au angajat să promoveze îmbătrânirea activă printr-o serie de acțiuni, prin integrarea vârstnicilor în societatea contemporană, diversificarea și extinderea serviciilor sociale pentru aceștia, îmbunătățirea calității vieții și o existență decentă pentru persoanele vârstnici. Suma oferită pentru realizarea acestor acțiuni este de 100.000 lei, acordată din bugetul de stat.

 

-Asociația Obștească „Adulții”, din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, care își propune să creeze un club al fermierilor pensionari și un cerc de meșteșugărit pentru persoanele vârstnice, cu scopul de a fi instruiți în vederea obținerii unor venituri suplimentare din producția agricolă și obiectele meșteșugărite. De asemenea, ansamblul folcloric „Bulboceanca”, la care participă în număr mare de persoanele vârstnice, urmează să fie dotat cu un acordeon.

 

-Asociația Obștească „Interacțiune”, din municipiul Chișinău, care va stabili parteneriate și va realiza un schimb de experiență cu organizațiile ce desfășoară activități cu persoanele vârstnice din raioanele Edineț, Râbnița și Tiraspol, în scopul consolidării capacităților persoanelor în vârstă de a participa activ în procesul decizional și creării unui mediu favorabil pentru îmbătrânire activă și decentă.

 

-Asociația Obștească „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară”, din comuna Ciolacu Nou, raionul Fălești, care a fost printre câștigătorii ediției precedente, și-a propus să realizeze schimburi de experiență și bune practici între Cluburile de Seniori, create anterior și să creeze un nou Club al Seniorilor în orașul Fălești. De asemenea, se vor organiza activități de informare a vârstnicilor privind modul sănătos de viață și de orientare antreprenorială pentru vârstnici.

 

„Vârstnicii au o experiență unică și impresionantă, iar datoria noastră este să o valorificăm. Ei sunt cei care ne demonstrează zilnic că vârsta nu este un impediment, dar este o sursă continuă de înțelepciune, profesionalism,și expertiză extraordinară care este atât de necesară societății. În acest sens, Ministerul, prin Programul de granturi în domeniul îmbătrânirii active și-a propus să asigure participarea și dialogul permanent cu ONG-urile active în domeniul îmbătrânirii active. Ne dorim o mobilizare a vârstnicilor pentru a participa în viaţa comunităților și a asigura o societate, în care toate generaţiile au posibilitatea de a-şi valorifica potenţialul pe care îl dețin”, a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.

 

„Când vârstnicii se simt utili societății, atunci au și o calitate a vieții mai bună și mai lungă. Îmi doresc, prin intermediul acestui Program de granturi, să ajut vârstnicii din localitatea mea și să-i susțin în activitățile lor”, a declarat președintele AO „Adulții”, din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale realizează Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), care are drept scop elaborarea și implementarea Programului pilot de integrare a perspectivei de îmbătrânire la nivel local și acordarea sprijinului pentru 5 autorități ale administrației publice locale în elaborarea strategiilor de integrare a persoanelor în vârstă la nivel local, formarea a 35 mobilizatori comunitari pentru vârstnici, promovarea voluntariatului și dialogului intergenerațional, realizarea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor și eliminarea discriminării în rândul angajatorilor.

 

Amintim că, în anul 2017, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecții Sociale a desfășurat prima ediție a Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active. După prima ediție au fost create Cluburi pentru persoanele vârstnice, organizate instruiri de utilizare de către vârstnici a tehnologiilor informaționale moderne. De asemenea, au fost organizate activități de voluntariat și activități de promovare a modul sănătos de viață în rândul persoanelor vârstnice.

 

În Republica Moldova, la 1 ianuarie 2017, persoanele cu vârsta de 60+, constituiau 17, 2 % din numărul total al populației.