A A A

 

Tendințele fertilității la nivel global reflectate în Raportul privind Starea Populației Lumii 2018

Ministerul Snătății, Muncii și Protecției Sociale și UNFPA Moldova au lansat astăzi, 18 octombrie curent, Raportul global Starea Populației Lumii 2018 „Puterea de a alege- drepturile reproductive și tranzacția demografică”. Raportul examinează tendințele fertilității în lume și factorii, care influențează deciziile oamenilor de a avea sau nu copii.

 

Conform Raportului, la nivel global se observă o scădere a ratei fertilității cu circa 50% față de mijlocul anilor 60. Dacă mai mulți ani în urmă exista o singură rată a fertilității în lume, astăzi există descrepanațe mari între țări- de la țări cu fertilitate foarte înaltă, până la țări cu fertilitate scăzută.

 

În funcție de nivelul de fertilitate, toate țările sunt grupate în patru mari categorii:

 

1. Țări cu fertilitate mare, unde femeile au mai mult de patru copii, fiind vorba în special de țările sărace din Africa sub-sahariană, Nigeria fiind țara cu cea mai mare fertilitate din lume, o femeie are, în medie, șapte copii;

 

2. Țări cu fertilitate, care a scăzut rapid și apoi a început să crească din nou;

 

3. Țări cu fertilitate în scădere;

 

4. Țări cu fertilitate scăzută mai mulți ani la rând, în special Asia, Europa și America de Nord. Provincia Taiwan din China are astăzi cea mai scăzută rată de fertilitate din lume- 1,1 copii per femeie.

 

Potrivit Raportului, Republica Moldova face parte din categoria țărilor cu fertilitate scăzută, alături de așa țări, precum Portugalia, Singapore, Grecia, Coreea de Sud. În aceste țări cuplurile au mai puțin de doi copii, adică sub nivelul necesar de înlocuire a generațiilor.

 

„În prezent Republica Moldova trece prin transformări demografice cu o natalitate scăzută, mortalitate la vârstă aptă de muncă, îmbătrânire a populației și flux migrațional în special a persoanelor de vârstă reproductivă. Acest raport ne va ajuta să realizăm politici, care să contribuie la îmbunătățirea situației demografice în țara noastră. Cu suportul partenerilor de dezvoltare vom depune efort în asigurarea populației cu servicii de îngrijire medicală, educație și locuri de muncă decente pe tot parcursul vieții”, a menționat secretarul general de stat, Boris Gîlca.

 

„Realizarea dreptului femeilor și bărbaților de a alege câți copii își doresc poate schimba lumea. Dar astăzi drepturile reproductive sunt limitate la nivel global. În țările din Europa, unde se atestă o fertilitate scăzută, oamenii adesea nu pot tot timpul să aibă numărul de copii pe care și-l doresc. Politicile familiale sensibile la gen, serviciile de îngrijire a copiilor mici, pot schimba situația, oferind părinților posibilitatea de a combina viața profesională cu cea de familie”, a declarat Rita Columbia, reprezentanta Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova.

 

Fiecare țară trebuie să-și definească mixul de servicii și resurse de care are nevoie pentru a realiza drepturile reproductive pentru toți cetățenii. Spre exemplu, multe țări cu fertilitate aproape de nivelul de înlocuire a generațiilor au politici și servicii prietenoase familiilor, cum ar fi servicii de îngrijire a copiilor mici, echilibru dintre viața de familie și cea profesională.

 

Experiența RM arată că o bună parte din recomandările internaționale au fost preluate și integrate în politicile naționale. Țara noastră este printre primele țări din regiune care a adoptat un Program Național complex privind drepturile și sănătatea reproductivă, care asigură dreptul femeilor și bărbaților, în special cei mai vulnerabili, la mijloace moderne de contracepție, fapt care îi va ajuta să facă alegeri proprii cu privire la numărul de copii pe care și-i doresc.

 

• Educația pentru sănătate a tinerei generați se realizează atât prin intermediul programelor de educație opțională în școală, cât și prin programe de educație non-formală în afara școlii, în special în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

 

• Concediul paternal vine să asigure balanța în familie și să ofere taților posibilitatea de a se implica mai mult în îngrijirea copiilor mici.

 

• Concediul maternal a fost redus de la 6 la 4 ani, anume pentru a ajuta femeile să-și realizeze atât planurile profesionale, cât și cele reproductive.

 

• Totodată, Republica Moldova, la fel ca alte țări din regiune, și-a luat angajamentul de a studia mai amplu procesele demografice din țară și a veni cu politici și mai apropiate necesităților cuplurilor și familiilor, tocmai pentru a le crea condițiile necesare să aibă numărul dorit de copii.

 

Studiul Generații și Gender, unul din cele mai importante studii de acest gen la nivel global, va fi realizat și în R. Moldova, începând cu anul 2019, în parteneriat cu UNFPA, iar acest lucru demonstrează un angajament ferm al țării de a se preocupa la cel mai serios și calitativ mod de aspectele demografice, inclusiv cele de fertilitate, pornind de la respectarea drepturilor omului în primul rând.

 

În prezent, pe glob trăiesc 7,6 miliarde de oameni, iar zilnic se nasc peste 300.000 de copii. Cei mai mulți în țările din Africa Sub-sahariană.  În 2017 în RM s-au născut peste 30 mii de copii, cu 4 mii de copii mai puțin decât în 2016.