A A A

 

În țară vor fi create servicii specializate de îngrijire în regim de zi, pe o perioadă determinată pentru copii cu vârsta de 4 luni - 3ani

Un nou serviciu social, care va presta servicii specializate de îngrijire în regim de zi, pe o perioadă determinată pentru copii cu vârsta de 4 luni-3 ani, va fi instituit de către autoritățile publice locale, pentru prevenirea separării copilului de familie, marginalizării, excluderii sociale şi instituţionalizării copilului, facilitarea procesului de (re)integrare familială și incluziune educațională și socială a copilului.

 

În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni - 3ani”.

 

Centrul va acorda asistenţă copiiilor în conformitate cu particularităţile individuale de dezvoltare, va consolida competenţele parentale şi va susţine familiile în soluționarea problemelor identificate, precum și va monitoriza evoluţia situaţiei copilului în perioada aflării acestuia în Centru.

 

Conform documentului, centrele vor fi amplasate în comunitate, în spații adaptate din apartamente sau case de locuit, clădiri ale autorităților publice sau închiriate de către acestea, instituții de educație preșcolară, centrele de plasament şi reabilitare pentru copii din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale amenajate și dotate corespunzător cu o capacitate maximă de 12 copii.

 

Copii vor fi admiși în cadrul centrului, în baza cererii părintelui sau a persoanei în grija căruia se află sau a asistentului parental profesionist ori părintelui educator, în cazurile existenței unui risc înalt de separare a copilului de mediul familial și evaluării complexe a copilului și familiei în cadrul serviciului de sprijin pentru familiile cu copii.

 

La fel, copii vor beneficia de servicii de alimentație, formarea deprinderilor de viață, dezvoltarea abilităților de comportament și cognitive, relaționale, etc.

 

Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni – 3 ani”, vor fi suportate de către prestatorii serviciului şi se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele unităților administrativ-teritoriale/bugetele Centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau din sursele prestatorilor privați, precum şi ale mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse conform legislaţiei.

 

Proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni – 3 ani a fost elaborat în contextul realizării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, iar începând cu anul 2011 acest serviciu a fost dezvoltat și pilotat în mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Glodeni, fiind create 6 astfel de Centre, care au avut o rată de succes de peste 90% de prevenire a cazurilor cu risc de separare a copilului de familie, fiind adresate în primul rând, mamelor solitare, dar și familiilor complete în situație de criză.