A A A

 

Svetlana Cebotari: „Persoanele în vârstă sunt și trebuie să fie active pe parcursul vieții”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile publice locale și-au confirmat angajamentul privind integrarea îmbătrânirii active la nivel local astăzi, 10 septembrie curent, în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu Fondul ONU pentru populație și Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale.

 

Scopul întrunirii a fost de discuta modalitățile de implicare a APL-urilor în implementarea Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrînirii active (2018-2021) precum și activitățile de suport pentru integrarea îmbătrânirii la nivel local.

 

„Persoanele în vârstă sunt și trebuie să fie active pe parcursul vieții. Este important să prioritizăm necesitățile persoanelor în vârstă, să revalorificăm experiența lor profesională şi de viaţă, atât pentru familie, cât şi pentru activitatea economică și comunitară. Avem suportul partenerilor de dezvoltare, autorităților publice locale și organizațiile non-guvernamentale și împreunä vom crea un mediu favorabil pentru persoanele în etate, o poziție pro-activă în societate” a menționat ministrul Svetlana Cebotari.

 

La rândul său, reprezentanta Fondului ONU în Republica Moldova, Rita Columbia, a subliniat că, îmbătrânirea populației poate fi abordată ca o provocare, dar și ca oportunitate pentru dezvoltarea țării, iar implicarea activă a persoanelor în etate la nivel local și comunitar va contribui la prosperitatea țării.

 

Președintele Asociației persoanelor în etate din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, Lidia Ganea, a enumerat succesele realizate la nivel local de către persoanele în etate, cu sprijinul celor tineri, și anume: construcția unei fântâni, edificarea unui pod peste râul Botna, pentru a oferi o cale de acces mai scurtă către loturile agricole, ridicarea unei troițe la intrarea în cimitir. Aceste acțiuni demonstrează posibilitatea de valorificare a potențialului uman indiferent de vârstă.

 

”Organizarea Festivalului cireșilor și vărzărilor, desfășurarea întâlnirilor cu personalități artistice, training-urilor educative, sunt activități social-culturale în care persoanele în vârstă participă cu cea mai mare plăcere ”, a declarat Lidia Ganea.

 

Conform Planului de acțiuni, reprezentanții autorităților publice locale, urmează să integreze îmbătrânirea activă în strategiile și planurile de dezvoltare locală, să consulte inițiativele locale și să implice în procesele decizionale vârstnicii, să susțină și valorifice activitățile de voluntariat, în care sunt implicate persoanele în etate, să īi angajeze în câmpul muncii, să îi susțină în dezvoltarea afacerilor, să dezvolte un dialog intergenerațional și să organizeze campanii informative dedicate vârstnicilor.

 

Amintim că, în prezent Republica Moldova se confruntă cu un dezechilibru demografic, caracterizat de creşterea proporţiei vârstnicilor și scăderea proporţiei persoanelor tinere. Astfel, la începutul anului 2017, vârstnicii constituiau 17,2% din numărul total al populației.