A A A

 

Svetlana Cebotari: Colaborarea publică-privată va contribui la creșterea calității serviciilor medicale în Republica Moldova

Colaborarea între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private (UIMSP) privind dezvoltarea serviciilor medicale competitive, accesul și calitatea asistenței medicale acordate populației, a fost discutată astăzi, 19 martie, în cadrul unei ședințe, de către ministrul Svetlana Cebotari și Olga Șchiopu, președintele UIMSP.

 

În debutul ședinței, Svetlana Cebotari a menționat că dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova este obiectivul de bază al Ministerului, iar colaborarea publică-privată va îmbunătăţi calitatea asistenței medicale prin asigurarea accesului tuturor categoriilor de populaţie la servicii calitative, cost-eficiente, centrate pe necesități și prestate într-un mediu sigur.

 

La rândul său, Olga Șchiopu a subliniat că UIMSP întrunește 12 instituții private care au același scop, de a asigura egalitatea accesului la asistență medicală, calitatea actului medical și sustenabilitatea sistemului de sănătate. Totodată, aceasta a menționat importanța dialogului deschis și constructiv dintre autoritățile publice și instituțiile medico-sanitare private.

 

În context, ambele părți au concluzionat necesitatea conlucrării și participării active la elaborarea și implemenatrea politicilor statului în domeniului ocrotirii sănătății și la armonizarea legislației în domeniu.

 

La fel, părțile au discutat despre organizarea unei mese rotunde cu participarea unor experți internaționali, la care să se analizeze practicile internaționale privind colaborarea publică-privată în domeniul de sănătate.