A A A

 

Svetlana Cebotari a avut o întrevedere cu consilierul regional UNFPA în domeniul sănătății sexuale și reproductive pentru Europa de est și Asia centrală, Tamar Khomasuridze

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a avut astăzi, o întrevedere cu consilierul regional al Fondului ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (UNFPA) pentru Europa de est și Asia centrală, Tamar Khomasuridze și reprezentanta UNFPA în Republica Moldova, Rita Columbia.

 

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a vorbit despre importanța aprobării Programului naţional privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive pentru anii 2018-2022, impactul acestuia pentru țara noastră și suportul UNFPA în acest sens.

 

„Extinderea accesului populației la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, satisfacerea necesităților beneficiarilor de asemenea servicii în instituțiile din țară și creșterea nivelului de educare și informare a populației cu privire la drepturile și propria sănătate sexuală și reproductivă sunt prioritare pentru Minister și vom acorda și în continuare o atenție sporită acestui segment”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

În acest context, oficialii au discutat despre implementarea acțiunilor din cadrul Programului și necesitatea creării Comitetului National Coordonator în domeniul Sănătății si Drepturilor Sexuale si Reproductive.

 

Consilierul regional UNFPA, Tamar Khomasuridze a apreciat angajamentul Ministerului faţă de asigurarea accesului la servicii de sănătate reproductivă de calitate pentru populație și a reiterat sprijinul organizației în acest domeniu.

 

„Republica Moldova este lider la nivel regional și întreprinde acțiuni eficiente în promovarea drepturilor reproductive ale populației și planificarea familială. Dovadă evidentă a acestui fapt este eficiența cu care a fost elaborat și promovat Programul naţional privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive pentru anii 2018-2022”, a menționat oficialul.

 

Totodată, părțile au abordat domeniile care urmează a fi suținute de către UNFPA în contextul implementării noului Program de Țară, printre care: instituționalizarea mecanismelor de îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, îmbunătățirea disponibilității și utilizării datelor în procesul de luarea a deciziilor, extinderea accesului și a spectrului de mijloace moderne de contracepție, inclusiv pentru grupurile vulnerabile ale populației, fortificarea capacitaților naționale de prevenire a cancerului de col uterin, precum și consolidarea capacitaților naționale de pregătire si răspuns in asigurarea pachetului inițial minim de servicii de sănătate sexuală și reproductiva în caz de eventuale situații de criză.

 

UNFPA este o agenţie a Organizației Națiunilor Unite cu cea mai mare sursă de finanţare multilaterală în domeniul populaţiei şi dezvoltării și activează în Republica Moldova din anul 1995. La etapa actuală organizația implementează cel de-al treilea Program de Ţară pentru o perioadă de cinci ani (2018-2022) cu un buget de 4 mln. dolari.