A A A

 

Subiectele prioritare din sectorul sănătății au fost discutate de către reprezentanții sistemului medical și partenerii de dezvoltare în cadrul unui forum de comunicare

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din Republica Moldova a desfășurat, astăzi, 12 septembrie, în cadrul Ministerului Finanțelor, ediția trimestrială a forumului de comunicare privind problemele din sectorul sănătății, cu scopul de a discuta subiectele prioritare la această etapă, ce țin de asistența oficială pentru dezvoltare, oferită de către partenerii externi ai sectorului sănătății din Republica Moldova.

 

În cuvântul său de deschidere, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a mulțumit comunității donatorilor pentru suportul constant acordat sistemului sănătății.

 

„Vreau să menționez că, doar cu sprijinul dumneavoastră am reușit să canalizăm fondurile, astfel încât să fim capabili să asigurăm finanţarea necesităţilor prioritare identificate în sectorul sănătății, deoarece sănătatea reprezintă o prioritate atât pe Agenda Guvernului cât și în proiectul „Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030”, document care are ca obiectiv diminuarea inegalităților și asigurarea unui acces universal la serviciile medicale”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

De asemenea, ministrul a subliniat importanța menţinerii parteneriatului de colaborare, stabilit cu comunitatea donatorilor, precum și a suportului Ministerului Finanțelor, în calitatea sa de coordonator național al asistenței externe.

 

În cadrul reuniunii curente, au fost abordate un șir de subiecte, cum ar fi: Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniile sănătății și protecției sociale pentru perioada anilor 2019-2021, Strategia Elvețiană de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-2020 – componenta sănătate, Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la continuarea fazei a doua a proiectului privind Suportul pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova, precum și situația epidemiologică a rujeolei în Republica Moldova – măsurile întreprinse de către Guvern pentru menținerea sub control a situației și necesitățile de suport pentru fortificarea capacităților de prevenire a rujeolei.

 

În încheierea ședinței, reprezentanții instituțiilor din sectorul sănătații și a donatorilor au menționat necesitatea identificării resurselor financiare suplimentare în bugetul național pentru susținerea sectorului sănătății, și în particular pentru implementarea în continuare a programelor naționale privind controlul HIV și Tuberculozei, dar și pentru organizarea și desfășurarea unor ample campanii de informare și sensibilizare a populației privind necesitatea imunizării, în contextul situației epidemiologice a rujeolei în țară.

 

Totodată, reprezentanții comunității donatorilor au înaintat propunerea de implicare activă a mai multor actori intersectoriali în procesul de luare a deciziilor și în reformele realizate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Menționăm că reuniunea forumului de comunicare pe problemele sectorului sănătății, se întruneşte trimestrial pentru a pune în discuţie subiecte importante din domeniu și reprezintă o platformă creată pentru a implica toţi factorii de decizie de nivel naţional și partenerii de dezvoltare, atât din sistemul de sănătate, cât şi cei din afara acestuia, într-un dialog transparent privind implementarea reformelor, aportul şi rolul fiecărui actor în acest proces.