A A A

 

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din Republica Moldova 2012-2015

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din Republica Moldova 2012-2015 a fost realizată datorită reţelelor de organizaţii, care au asigurat secretariatul grupurilor de lucru formate în baza priorităţilor documentului, în special Parlamentul şi Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei, Ministerului Economie, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului.