A A A

 

Stela Grigoraș către veterani: „Orice problemă poate fi soluționată prin conjugarea eforturilor”

La 7 decembrie curent, grupul de lucru intersectorial, instituit în scopul perfecționării cadrului legislativ și normativ privind protecția socială a veteranilor, s-a întrunit în ședință pentru a pune în discuție acțiunile incluse în Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect”, care au fost realizate pe parcursul anului 2017 și a identifica perspectivele de cooperare pentru anul 2018, cât și dificultățile cu care se confruntă veteranii.

 

În cadrul ședinței, prezidată de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș și Consilierul principal de Stat al Prim-ministrului, Ion Coropceanu, au participat reprezentanții autorităților publice centrale și reprezentanții asociațiilor de veterani.

 

Astfel, s-a decis necesitatea identificării soluțiilor problemelor abordate, printre care: protecția socială a soțiilor, văduvelor și părinților persoanelor decorate post-mortem cu ordinul Ștefan cel Mare, stabilirea înlesnirilor petru rezerviști și militari în rezervă, asigurarea transportului gratuit, majorarea numărului beneficiarilor de servicii de reabilitare, instituirea unui centru de consultanță juridică, organizarea târgurilor de muncă, oferirea suportului la privatizarea locuințelor veteranilor.

 

”Orice problemă poate fi soluționată atunci când avem un dialog comun, iar acest lucru l-am demonstrat în tot acest timp. O parte din problemele veteranilor au fost rezolvate, urmează să intensificăm eforturile și sunt sigură că vom găsi soluții”, a menționat Stela Grigoraș.

 

În contextul implementării obiectivelor propuse pe termen scurt, reprezentanții autorităților centrale au prezentat acțiunile, incluse în planul „Memorie. Onoare. Respect”, întreprinse pe parcursul anului și anume: promovarea noilor reglementări privind legitimațiile veteranilor de război, valorificarea a 5,6 milioane prevăzute în bugetul anului 2017 pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a veteranilor, acordarea suportului și asistenței în rezolvarea problemelor cu care se confruntă veteranii din teritoriu, elaborarea cadrului normativ privind alocațiile pentru merite deosebite față de stat, majorarea pensiei minime de invaliditate.

 

De asemenea, au fost acordate bilete sanatoriale pentru veterani, extinsă lista medicamentelor compensate, îmbunătățită calitatea serviciilor medicale, endoprotezările devenind accesibile, oferite servicii de reabilitare și recuperare pentru persoanele cu probleme locomotorii și neurologice, asigurată primirea și consultarea prioritară a veteranilor pentru intervenție promtă, indexate prestațiile sociale pentru veterani și îmbunătățite reglemetările legale.

 

Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect”, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr.52-d din 19 aprilie 2016, are drept scop îmbunătăţirea politicii sociale a statului în privinţa veteranilor de război, formării şi consolidării unui sistem de mecanisme de asigurare a protecţiei sociale şi de drept a acestora şi al consolidării dialogului constructiv cu veteranii de război, iar grupul intersectorial instituit din reprezentanții autorităţilor administraţiei publice centrale implementează acțiunile Planului.