A A A

 

Statul susține financiar intervențiile costisitoare peste hotare

Urmare a informațiilor apărute în mass-media cu privire la cazurile privind legalitatea acțiunilor desfășurate de către fondurile de caritate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) informează suplimentar mecanismul existent de accesare a alocațiilor financiare pentru tratamente în străinătate.

 

MSMPS amintește faptul, că statul susține financiar, acoperind din bugetul de stat, o parte din cheltuielile pentru tratamentele costisitoare peste hotare, or anume servicii medicale care nu pot fi realizate în țară. Orice cetățean al Republicii Moldova poate beneficia de suportul statului pentru efectuarea tratamentului peste hotarele țării în cazul imposibilității asigurării unui astfel de tratament în instituțiile medicale din țară.

 

Conform Regulamentului Comisiei privind selectarea pacienților pentru tratament și/sau investigații costisitoare, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979 din 12 decembrie 2016 este stabilită procedura de selectare a pacienților eligibili pentru asemenea tratamente. Decizia, privind acordarea suportului pentru tratamente medicale în afara Republicii Moldova este luată de către Comisia susmenționată, în baza concluziilor specialiștilor principali ai MSMPS în domeniu despre posibilitatea sau imposibilitatea prestării unor asemenea tratamente în țară.

 

Reiterăm, că unicul criteriu este imposibilitatea prestării unor asemenea tratamente în Republica Moldova. Pacientul sau rudele prezintă Ministerului concluzia comisiei de specialitate în domeniu privind imposibilitatea efectuării tratamentului în țară.

 

Comisia MSMPS verifică corespunderea dosarelor cerințelor Regulamentului privind selectarea pacienților pentru tratament și/sau investigații costisitoare. Din componența Comisiei fac parte colaboratori ai MSMPS din Direcţia de Asistenţă Medicală Spitalicească, Secția Juridică, Serviciul Medicamente şi Dispozitive Medicale și Secția Financiar-Administrativă.

 

De menționat, că pentru asigurarea utilizării echitabile și monitorizării fondurilor publice mijloacele financiare sunt transferate în baza documentelor financiare confirmative privind utilizarea surselor financiare pentru asemenea tratamente.

 

Alocarea resurselor din buget pentru tratamente în străinătate sunt subiecte de verificare a Curții de Conturi, care desfăşoară anual auditul cadrului normativ și financiar la MSMPS.

 

De menționat, că pe parcursul anului 2016 au beneficiat de suport financiar, din contul surselor bugetare centralizate ale MSMPS pentru tratament în afara țării 24 de pacienți. În anul 2017 pentru asemenea intervenții au fost valorificate 2 mln.107 mii lei pentru 26 de pacienți. În anul 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale are bugetate 4 mln. lei pentru susținerea pacienților cu afecțiuni medicale deosebit de grave care necesită asistență medicală în străinătate.