A A A

 

Sistemul de protecție și îngrijire a copilului în UTA Găgăuzia va fi reformat

Reorganizarea sistemului de protecție și îngrijire a copilului în UTA Găgăuzia și elaborarea unui plan strategic privind protecția copiilor în situații de risc 2018-2022, au fost subiectele discutate și analizate în cadrul seminarului practic desfășurat în perioada 13-15 noiembrie curent, în cadrul căruia au participat autoritățile centrale și locale și Fundația LUMOS Moldova, implementatorul acestui proiect.

 

În debutul evenimentului, managerul de proiect Lumos Moldova, Valentina Ghenciu a menționat că domeniul protecției copilului, la nivel local, trebuie abordat intersectorial, cu implicarea tridimensională a instituțiilor statului centrale și locale precum și a societății civile, cu oferirea suportului din partea reprezentanților administrației publice centrale.

 

În acest context, Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu și-a exprimat susținerea și disponibilitatea implicării autorității publice centrale în dezvoltarea unui sistem integrat de servicii pentru copii pe teritoriul UTA Găgăuzia.

 

În debutul sesiunilor de lucru, Viorica Dumbrăveanu a prezentat Strategia pentru protecția copilului 2014-2020, care are ca obiectiv prevenirea și soluționarea problemelor familiilor și copiilor și Planul de implementare a Strategiei care prevede un șir de acțiuni pentru prevenirea apariției riscurilor şi a asigurării bunăstării copiilor.

 

Astfel, Lumos Moldova împreună cu autoritățile publice locale vor identifica acțiunile care urmează preluate și implementate în corespundere cu situația actuală la nivel local.

 

De asemenea, în cadrul seminarului au fost punctate obiectivele, acțiunile și indicatorii de performanță, planificarea strategică privind dezvoltarea unui sistem de servicii alternative pentru copii în situații de risc, copii separați de părinți, cât și aspectele privind dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile rezidențiale.

 

La finalul sesiunilor, participanții vor elabora proiectul planului strategic privind protecția copiilor în situații de risc pentru 2018-2022 în UTA Găgăuzia.