A A A

 

Sesiune informală pentru studenții Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

La 6 martie curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a desfășurat Sesiunea informală pentru studenții anului IV, ai Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

 

În cadrul evenimentului, studenții au fost familiarizați cu rolul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă în dezvoltarea pieţei forţei de muncă din Republica Moldova, în calitate de prestator de servicii gratuite pe piața muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv în domeniul prevenirii şomajului şi combaterii efectelor sale sociale.

 

O atenția sporită s-a acordat informării, cu referire la serviciile prestate de ANOFM, cu accent pe serviciile de ghidare în carieră și măsurile de ocupare a forței de muncă implementate, de către structurile teritoriale ale Agenției.

 

De asemenea, au fost prezentate politicile statului în domeniul raporturilor de muncă, fiind abordat și rolul Inspectoratului de Stat al Muncii în combaterea muncii nedeclarate.

 

Totodată, studenții au fost informați cu referire la prevederile noului proiect de Lege cu privire la ocuparea forței de muncă, care prevede promovarea pe piața forței de muncă a măsurilor active și a serviciilor eficiente de ocupare a forței de muncă, în vederea modernizării și adaptării la necesitățile pieței muncii, inclusiv angajarea subvenționată a categoriilor de persoane vulnerabile pe piața muncii, sprijinirea creării și adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, stagierea, instruirea la locul de muncă, susținerea auto ocupării și susținerea proiectelor de inițiative locale, care au ca scop crearea locurilor de muncă în mediul rural.