A A A

 

Secretarul general de stat, Boris Gîlca a avut o întrevedere cu directorul Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est, Jovanovski Dasic

 

Secretarul general de stat, Boris Gîlca a avut o întrevedere cu  directorul Rețelei de Sănătate ale Europei de Sud-Est (SEEHN) Jovanovski Dasic. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre cooperarea regională în domeniul sănătății publice, funcționarea Centrului Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sănătate, instituit în Republica Moldova în anul 2011 și despre implelemntarea angajamentelor ”Declarației de la Chișinău”(Commitments of the Chisinau Pledge, 2017), precum și aspecte privind consolidarea cooperării regionale în domeniul sănătăţii în Europa de Sud-Est.

 

 De asemenea, a fost  abordat subiectul mobilității cadrelor medicale și strategiile pentru asigurare cu resurse umane în sistemul de sănătate.

 

 „Republica Moldova, ca și alte țări din regiune, trece prin tranformări și reforme care în sistemul de sănătateîn scopul sporirii și eficientizării serviciilor medicale.Pentru realizarea angajamentelor ”Declarației de la Chișinău” din 2017 a fost promovat un plan de acţiuni în conformitate cu priorităţile Strategiei pentru Sănătate 2020, dezvoltată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Totodată prin parteneriatul dintre SEEHN și Comisia Europeană, în Republica Moldova sunt promovate instruiri pentru sporirea capacităților sistemului de sănătate pe platforma TAIEX”, a menționat Boris Gîlca, în calitate și de Coordonator Naţional desemnat în SEEHN.

 

 La rîndul ei, Jovanovski Dasic a subliniat susținerea și consolidarea cooperării regionale în domeniul sănătățiipentru obținerea unei acoperiri universale cu servicii medicale pentru populația din Republica Moldova. 

 

 Reţeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN) este o organizaţie interguvernamentală regională pentru cooperare în domeniul sănătăţii, sisteme medicale şi sănătate publică. SEEHN întruneşte 9 ţări, 18 parteneri şi experţi tehnici, în scopul de prevenire şi atenuare a ameninţărilor transfrontalière la adresa sănătăţii publice şi a situaţiilor de urgenţă, îmbunătăţirea, informaţiilor şi resurselor umane pentru sănătate.

 

 Colaborarea Republicii Moldova în cadrul SEEHN este reprezentată de Memorandumul de Înțelegere privind viitorul rețelei de sănătate a Europei de Sud-Est și cooperarea regională în domeniul sănătății, semnat de miniștrii din Europa de Sud-Est în aprilie 2009.