A A A

 

Schimb de experiență și bune practici ale Republicii Moldova în domeniul reformelor sociale și medicale cu 50 de state ale lumii

În perioada 18-20 septembrie 2018, se desfășoară Conferința interministerială pentru cooperarea triunghiulară Sud-Sud în domeniul populației și dezvoltării în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. Evenimentul, care reunește 250 oficiali de rang înalt din 50 de state, este organizat cu suportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și are loc la Kuta, Indonezia.

 

Forul internațional pune în discuție tendințele demografice globale și aspectele de populație și dezvoltare, în contextul Agendei 2030, inclusiv îmbătrânirea și fertilitatea scăzută, implicațiile pentru dividendele demografice și politicile pentru tineret, sănătatea reproducerii, studiul populațional și metodologia recensămintelor populației pentru runda 2020, asistența umanitară generată de conflicte și calamități naturale. Țările își prezintă propriile experiențe și lecții învățate în aceste domenii pentru a identifica modele și platforme eficiente de cooperare inter-regională.

 

Republica Moldova este reprezentată de secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca, care a menționat în cadrul forului, că „Republica Moldova este avansată pe domeniul de reforme profunde sociale și medicale, de promovare a egalității de gen și politicilor pentru tineret, strategiilor demografice și aplicarea metodologiei de integrare a îmbătrânirii în politicile sectoriale – toate fiind subiecte de „export” pe platforma de cooperare triunghiulară Sud-Sud. Deși avem bune cooperări economice cu multe țări, ne lipsește o cooperare puternică și o abordare robustă, privind transferul de expertiză și cunoștințe”.

 

De menționat că, Republica Moldova este unica țară din Europa de Est, care și-a prezentat experiența de cooperare și proiectele de bune practici de colaborare triunghiulară privind politicile sociale pentru tineret, cele de sănătate reproductivă și de promovare a îmbătrânirii active.

 

În cadrul reuniunii din Indonezia, secretarul general de stat, Boris Gîlca a avut întrevederi cu Ministru al Sănătății din Indonezia, Nila Moeloek, Directorul Departamentului Programe UNFPA din New York, Ramiz Alakbarov, șefa Departamentului Asistență Umanitară, Henia Dakkak, Director Regional UNFPA, Bjorn Andersson.

 

În cadrul întrevederilor, secretarul general de stat a specificat că „în contextul cooperării inter-regionale, Guvernul Republicii Moldova poate împărtăși experiența pe dimensiunile instituționalizării capacităților de cercetare demografică, reformării asistenței medicale primare și de sănătate publică, reformării și unificării sistemului de pensii cu accent pe echitatea socială, demarării programului „Prima casă” pentru accesul familiilor tinere la creditele ipotecare, prin garantarea parțială sau totală a acestora de către stat, etc”.

 

La sfârșitul evenimentului susmenționat participanții au adoptat o declarație oficială pentru cea de-a doua conferință ONU de nivel înalt în domeniul cooperării triunghiulare Sud-Sud, care se va desfășura în martie 2019, în contextul aniversării de 40 de ani de la adoptarea Planului de Acțiuni de la Buenos Aires (BAPA+40) – planul pentru promovarea şi implementarea cooperării tehnice între țările cu economia în tranziție.

 

Promovată prin intermediul expertizei guvernamentale, ale societății civile și instituțiilor academice, cooperarea triunghiulară Sud-Sud reprezintă un element important al cooperării internaționale pentru dezvoltare cu impact economic, social, medical și de mediu și oferă oportunități viabile pentru țările cu venituri mici și cele cu venituri medii.

 

Prin parteneriatele stabilite cu mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale „exportă” bune practici privind transferul de cunoștințe în domeniul politicilor sociale și medicale, astfel își demonstrează contribuția la cooperarea triunghiulară Sud-Sud printr-o varietate de proiecte sectoriale și inițiative de vecinătate.