A A A

 

S-a stins din viață Constantin Ețco, profesor universitar, dr. hab. șt. med., șef al Catedrei de management și psihologie a USMF „Nicolae Testemițanu”

Comunitatea medicală din Republica Moldova este profund îndurerată de trecerea în eternitate a regretatului Constantin Ețco, profesor universitar, dr. hab. șt. med., șef al Catedrei de management și psihologie, academician al Academiei Internaționale „Noosfera”, membru al Academiei Internaționale de Informatizare pe lângă ONU și membru corespondent al Academiei Internaționale de Management, președinte al Asociației Economie, Management și Psihologie în Medicină, redactor-șef al Revistei Sănătate Publică, Economie și Psihologie în Medicină.

 

Constantin Eţco s-a născut în satul Horodişte, raionul Călăraşi pe 22 iulie 1941. A absolvit şcoala din satul natal, şcoala medie din satul Pârjolteni, apoi școala Medicală din orașul Tiraspol. A urmat serviciul militar, iar în 1965 se înscrie la facultatea curativă a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (astăzi USMF Nicolae Testemiţanu).

 

Constantin Eţco a efectuat o serie de cercetări în domeniul medicinei sociale, studiind cauzele şi nivelul mortalităţii infantile şi căile de reducere a acesteia. Rezultatele muncii pe tărâmul ştiinţific i-au permis să susţină cu succes, în anul 1979, teza de doctor în medicină, iar în 1992 - teza de doctor habilitat în medicină, consacrată unei probleme foarte actuale: condiţiile, modul de viaţă şi factorii ce influenţează sănătatea copiilor, care a fost susţinută la Institutul Central de Perfecţionare a Medicilor din Moscova.

 

A fost membru al Academiei Internaţionale „Neosfera” de la Moscova și membru al Academiei Internaţionale de Informatizare şi al Academiei Internaţionale de Management. Activitatea sa ştiinţifică este reflectată în peste 430 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 14 monografii, 12 manuale, ghiduri şi peste 30 de îndrumări metodice pentru medici şi studenţi. Este autorul lucrării „Management în sistemul de sănătate.

 

În anul 2016 Constantin Ețco a luat premiul Național în domeniul sănătății pentru contribuția sa în dezvoltarea managementului sistemului de sănătate și implementarea asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova.

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale deplânge dispariţia domnului Constantin Ețco și exprimă sincere condoleanţe apropiaţilor în legătură cu trecerea în nefiinţă a acestuia.

 

Este o pierdere grea pentru lumea medicală, pentru rude, apropiaţi, colegii de generaţie şi discipoli. Colegii şi toţi cei ce au l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea.

 

Dumnezeu să îl odihnească în pace.

 

Sursa: e-sănătate.md