A A A

 

Ruxanda Glavan: Avem progrese în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

La Chișinău are loc Conferința Internațională Științifico - Practică „Cinci ani de la ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Analiza aspectelor juridice și practice.”

Prezentă la eveniment, Ruxanda Glavan, ministrul muncii, protecției sociale și familiei a declarat că ratificarea efectuată în 2010 a marcat o schimbare importantă în domeniul dizabilităţii. „În ultimii ani, s-au înregistrat mai multe progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Convenţia a venit cu un nou concept şi anume: abordarea persoanelor cu dizabilităţi nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării de sănătate, dar în primul rând prin prisma drepturilor omului şi a incluziunii sociale”, a declarat ministrul Glavan.

Printre cele mai importante realizări enumerăm:
- Dezinstituționalizarea;
- Ocuparea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
- Persoanelor declarate incapabile li s-a acordat dreptul la vot, precum și dreptul de a contesta deciziile instanțelor de judecată privind declararea incapacităţii lor și dreptul de a fi membri ai asociațiilor obștești;
- Adoptarea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
- Reformarea instituției responsabile de determinarea dizabilității, implementarea modelului medico-social în procesul de determinare a dizabilității;
- Dezvoltarea mai multor tipuri de servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități.

În final, ministrul Ruxanda Glavan a reiterat faptul că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va sprijini și va elabora politici eficiente pentru promovarea continuă a drepturilor persoanelor cu dizabilități.