A A A

 

Rezultatele înregistrate în implementarea Proiectului ”Viața Sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova” prezentate în cadrul MSMPS

Circa 66 de Centre de Sănătate şi Oficii ale Medicilor de Familie din raioanele țării au beneficiat de echipament esențial pentru sălile de triaj medicale, necesar pentru diagnosticarea precoce a problemelor de sănătate, precum și de suport informativ privind tehnicile de examinare a adultului în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară. Iar 2803 persoane, din grupul de risc sau cu predispoziție la BNT (diabet, hipertensiune sau boli cardiovasculare, etc.) din comunități au participat la seminare informative privind schimbarea comportamentului și adoptarea unui mod sănătos de viață.

 

Acestea, dar și alte rezultate obținute în perioada lunilor iulie-decembrie 2018 în cadrul proiectului moldo-elvețian ”Viața Sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT) în Republica Moldova” au fost prezentate și discutate astăzi, 06 martie curent, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), de către membrii Consiliului Coordonator al Proiectului.

 

În cadrul a 10 raioane a fost actualizat profilul de sănătate și desfășurat un curs de instruire dedicat planificării proiectelor, în urma căruia vor fi elaborate planuri de acțiune pentru schimbare de comportament prin abordarea intersectorială a intervențiilor și vor fi implementate în comunități de către echipe multidisciplinare, coordonate de consiliile de sănătate publică locale.

 

Totodată, a fost elaborat un concept de servicii integrate pentru prevenirea, asistența și îngrijirea de durată a persoanelor cu BNT în baza revizuirii serviciilor sociale și bunelor practice existente la nivel de cooperare intersectorială și lansat procesul de elaborare a proiectelor de prestare a acestora în trei raioane (Orhei, Ungheni și Fălești).

 

De asemenea, în baza protocoalelor clinice naționale ale MSMPS au fost elaborate suporturi educaționale pentru bolnavii de diabet zaharat tip II și de boală ischemică.

 

Secretarul general de stat al MSMPS, Boris Gîlca a subliniat importanța componentei de comunicare în desfășurarea activităților din cadrul proiectului, pentru sporirea impactului acestora atât asupra creșterii calității asistenței medicale acordate cetățenilor, cât și asupra educării populației în adoptarea unui mod sănătos de viață și a unui comportament corespunzător, în cazul în care suferă de maladii cronice.

 

În concluzie, directorul adjunct al Agenției de Cooperare a Elveției în Republica Moldova, Viorica Crețu a menționat despre importanța colaborării Proiectului „Viața Sănătoasă Reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova” cu alte proiecte, în proces de implementare, în domeniul sănătăţii, necesitatea includerii dimensiunii de gen în prevenirea, îngrijirea şi tratamentul BNT și asigurarea incluziunii sociale a celor mai vulnerabile şi afectate persoane de BNT.

 

În urma celor discutate, au fost identificate activitățile ce urmează să fie desfășurate în următoarea perioadă, printre care: fortificarea capacităților de instruire a specialiștilor Agenției Naționale de Sănătate Publică în promovarea sănătății, implementarea planurilor de acțiuni realizate în raioanele pilot prin acordarea de granturi mici, instruirea și ghidarea reprezentanților autorităților publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte în dependență de nevoile comunității, facilitarea procesului de instruire a medicilor de familie și a asistentelor medicale în promovarea sănătății și altele.

 

Menționăm că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare au semnat la 16 ianuarie 2017, un Memorandum de Înțelegere cu privire la implementarea proiectului „Viaţă Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, gestionat de către Institutul Elveţian Tropical, care are drept scop ameliorarea stării sănătății populației Republicii Moldova prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate la nivelul asistenței medicale primare pacienților cu boli netransmisibile și sporirii eficacitățiii intervențiilor curative și preventive oferite acestora.