A A A

 

Rezultatele implementării Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă, discutate în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

La data de 2 martie curent, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au fost prezentate principalele realizări privind implementarea în anul 2017, a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.

 

Planul de acțiuni a fost elaborat și implementat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun, cu alte autorități publice centrale, axându-se pe 4 priorități: crearea oportunităților de angajare formală, non-discriminatorie și productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieței muncii și valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltare durabilă.

 

Menționăm că, planul de acțiuni a fost realizat în proporție de 90%, printre cele mai importante realizări fiind:

 

- Garantarea de către stat a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii în sumă de 159,26 mln lei, fapt care a permis atragerea investițiilor în economie în echivalentul sumei de 231,37 mln lei;

- Crearea a două Incubatoare de afaceri noi IA Călărași și IA Cahul;

- Acordarea de indemnizații pentru circa 827 de pedagogi și circa peste 1400 de medici care s-au angajat în mediul rural;

- Acordarea de subvenții în domeniul agriculturii pentru 2905 persoane, fiind create ca rezultat 4299 locuri de muncă noi, 55 de locuri de muncă în domeniul agroturismului;

- Extinderea formării profesionale prin sistem dual la 21 programe de formare profesională și aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la instruirea în cadrul programelor de învățămînt dual;

- Susținerea financiară, prin intermediul Programului de Granturi 2017, a 6 proiecte și inițiative ale tinerilor, ca rezultat final avînd 1000 de tineri instruiți;

- Aprobarea Legii cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională;

- Elaborarea Legii noi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă;

- Organizarea cursurilor de formare profesională pentru 2628 şomeri, fiind angajați după finisarea instruirii 2233 persoane;

- Organizarea a 66 de târguri ale locurilor de muncă, la care 727 de agenți economici au pus la dispoziție 12746 locuri vacante. De asemenea, au participat 12396 de persoane, iar în rezultat au fost angajate 1880 de persoane;

- Organizarea a 4 târguri on-line, cu participarea a 473 de agenți economici, care au oferit 8820 de locuri de muncă.

 

Reamintim că, Strategia de ocupare a forței de muncă pentru anii 2017-2021 a fost aprobată de Guvern în decembrie 2016 și are drept obiectiv creşterea nivelului de ocupare formală, bazată pe competitivitate economică, competențe și calificări adecvate, în condiţii de dezvoltare durabilă şi incluzivă.