A A A

 

Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități discutată la Tiraspol

Reprezentanți ai autorităților publice centrale și instituțiilor de resort de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit la 11 iunie curent, în cadrul ședinței grupului de lucru sectorial în domeniul drepturilor omului, la sediul Organizației pentru Securitate și Coperare în Europa (OSCE) din Tiraspol.

 

Tema discuțiilor a fost respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în societate și acțiunile autorităților în domeniu.

 

În cadrul întâlnirii, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a prezentat cadrul normativ și de politici în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și spectrul serviciilor sociale existente/în dezvoltare pentru persoanele cu dizabilități.

 

Totodată, participanții au identificat problemele stringente ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, privind respectarea drepturilor omului și au fost punctate viitoarele subiecte ce vor fi abordate în cadrul următoarelor ședințe și anume: protecția drepturilor copiilor aflați în situații de risc, repatrierrea copiilor victime ale traficului, prevenirea violenței și exploatării copiilor în mediul on-line, prevenirea și combaterea violenței domestice, protecția persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA împotriva acțiunilor de discriminare și incluziunea acestora în societate.

 

Menționăm că, la 15 iunie curent, la sediul Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc prima şedinţă a grupului de lucru sectorial în domeniul drepturilor omului, cu participarea reprezentanţilor din cadrul formatului de negocieri „5+2". În cadrul ședinței părțile au salutat reluarea activității acestui grup de lucru, după o pauză de mai bine de 5 ani, exprimând deplina deschidere pentru a dezvolta interacțiunea pe această platformă tehnică de dialog și a aborda un spectru larg de probleme actuale ce vizează drepturile omului.