A A A

 

Republica Moldova va prelua bunele practice ale Lituaniei privind mecanismul de implementare a activităților de interes comunitar

Astăzi, 04 mai curent, în cadrul unei ședințe de lucru, reprezentanții Ministerului Securității Sociale și Muncii din Republica Lituania au prezentat bunele practice privind implementarea activităților de interes comunitar a beneficiarilor de ajutor social, reprezentanților Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, structurilor teritoriale de asistență socială și autorităților publice locale din Republica Moldova.

 

În debutul ședinței, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu, a mulțumit pentru suportul acordat în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară, pentru implementarea politicilor naţionale în domeniul protecției sociale de către Lituania, odată cu semnarea Acordului de cooperare între Ministerele ambelor state, precum și a exprimat speranța extinderii cooperării pe viitor.

 

În context, oficialii lituaneni, Svetlana Kulpina și Kristina Tumiene, au prezentat cadrul legal privind prestațiile sociale și alte modalități de acordarea a asistenței sociale, precum și experiența Lituaniei privind implementarea activităților de interes comunitar.

 

De asemenea, părțile au discutat mecanismul de implementare a activităților de interes comunitar, care va specifica modalitatea de organizare și desfășurare, drepturile și obligațiile părților implicate în proces.

 

Menționăm că, includerea activităților de interes comunitar, ca parte componentă a programului de ajutor social, este o nouă abordare în asistența socială, asigurând trecerea de la soluțiile învechite de tip pasiv la cele active. Astfel, odată cu incluziunea socială a șomerilor beneficiari de prestația de ajutor social și valorificarea potențialului uman se va resimți un impact socio-economic pozitiv asupra comunității, inclusiv asupra persoanei.