A A A

 

Republica Moldova va iniția negocierile asupra unui Acord de colaborare în domeniul migraţiei de muncă cu Republica Kazahstan

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, iniţierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă.

 

Scopul proiectului este consolidarea parteneriatului de cooperare interguvernamental în domeniul reglementării procesului migraţional, prin protecţia drepturilor lucrătorilor migranţi, ale ambelor state, care desfăşoară activităţi de muncă temporară.

 

În context, pentru implementarea Acordului, autorităţile competente, din ambele state, vor promova cooperarea regională în domeniul migraţiei forţei de muncă externe şi se vor informa reciproc cu privire la modificările operate în legislaţia naţională în domeniul muncii și migraţiei forţei de muncă, ocuparea forţei de muncă, emigrarea şi imigrarea.

 

De asemenea, se vor documenta despre condiţiile de viaţă ale lucrătorilor migranţi, situaţia pe piaţa muncii, precum și informații privind angajatorii, care deţin permisiunea de a angaja lucrători străini şi organizaţiile, care deţin licenţa de a angaja în câmpul muncii în străinătate.

 

În acest sens, autorităţile vor crea un grup comun de lucru, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de realizarea proiectului Acordului, care se va întruni, în măsura necesităţilor, consecutiv, în Republica Moldova şi Republica Kazahstan.

 

Menționăm că, în cadrul negocierilor, care se preconizează să fie efectuate prin corespondenţă, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va reitera angajamentul său de a promova pin prezentul Acord respectarea drepturilor lucrătorilor migranţi, gestionarea fluxurilor migraţionale între ambele state, precum şi asigurarea migraţiei legale. După finalizarea negocierilor şi definitivării textului Acordului, Ministerul va propune aprobarea semnării acestuia.