A A A

 

Republica Moldova va continua aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat în domeniul protecției drepturilor copilului

La 19 martie curent, conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a avut o întrevedere cu Secretarul General al Biroului Permanent al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, E.S. Christophe Bernasconi.

 

În cadrul întâlnirii, oficialii au discutat despre progresul înregistrat și provocările întâmpinate în implementarea în Republica Moldova a prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale şi Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

 

„Aplicarea prevederilor Convenţiilor menționate și bunelor practici pe teritoriul Republicii Moldova a contribuit la modificarea și uniformizarea cadrului legal în corespundere cu legislația internațională, iar aceasta a fost posibil datorită suportului acordat de către Biroul Permanent al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat”, a declarat Secretarul General de Stat, Boris Gîlca.

 

La rândul său, E.S. Dl Christophe Bernasconi a menționat că „Este necesară o analiză privind activitățile desfășurate și aplicarea reglementărilor Convențiilor în practică, pentru a identifica problemele cu care vă confruntați și a găsi posibilitățile de acordare a asistenței din partea statelor părți ale Convențiilor”.

 

În urma discuțiilor, participanții au convenit asupra aspectelor privind necesitatea acordării asistenței în implementarea Convențiilor, în corespundere cu abordările acceptate la nivel internațional și anume consolidarea și fortificarea capacităților tuturor actorilor implicați în procesul de înapoiere a copiilor, expertiza proiectelor legislative elaborate în domeniu, identificarea autorităților competente de a examina cazurile de înapoierea copiilor la locul habitual de trai, elaborarea metodologiei privind procedura de potrivire în cazul adopției și altele.

 

Menționăm că, Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat (HCCH) este o organizaţie internaţională, cu 80 de membri (79 de state şi Uniunea Europeană), dedicată codificării şi unificării relaţiilor juridice internaţionale de drept privat, care a adoptat circa 38 de convenţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, având influenţă asupra sistemelor juridice ale mai multor ţări.