A A A

 

Republica Moldova s-a angajat să transpună Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în politicile naționale de sănătate

„Republica Moldova este pe deplin angajată să transpună agenda SDG în politicile sale naționale de dezvoltare, strategii și planuri de acțiune în domeniul sănătății. Acest angajament politic se reflectă, de asemenea, în nouă Strategie Natională de Dezvoltare „Moldova 2030”, care are ca prioritate domeniul sănătății”, a menționat Marcela Țîrdea, șeful Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul sesiunii plenare privind foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030, la ce-a de-a 68-a Sesiune a Comitetului Regional al OMS.

 

La fel, aceasta a menționat că un pas important spre atingerea acestui obiectiv este instituirea Cadrului comun de monitorizare a foii de parcurs pentru punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030, bazându-se pe strategia Europeană a OMS „Sănătate 2020”.

 

De asemenea, aceasta s-a referit și la capitolul sănătatea sexuală și reproductive care stă la baza realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Datorită situației demografice, sănătatea sexuală și reproductivă și educația adolescenților și a tineretului reprezintă o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova și este afirmată în Obiectivele Naționale de Dezvoltare Durabilă (SDG) și în Cadrul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDAF) 2018-2022.

 

Republica Moldova este exemplu de urmat pentru țările din regiune privind dezvoltarea cadrului național pentru sănătatea sexuală și reproductivă și pentru drepturile copilului. Acesta include un nou program național privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile reproductive (2018-2022), o strategie națională pentru dezvoltarea sectorului de tineret 2020, legea privind tineretul și o lege privind sănătatea reproducerii, care include accesul la educația sexuală cuprinzătoare. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înființat o rețea publică de clinici integrate de sănătate prietenoase tinerilor și, în 2015, Guvernul a preluat proprietatea asupra achiziției de contraceptive pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru tineri.

 

Participanții la sesiune au discutat astăzi și despre bugetul propus pentru 2020-2021 a Comitetului Regional, Planului european de acțiune privind vaccinurile 2015- 2020 și despre protecția financiară în Europa.