A A A

 

Republica Moldova printre primele țări din Europa care a adoptat un nou Program privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive

Noul Program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022, aprobat recent de Guvernul Republicii Moldova, își propune să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor, precum și informarea populației în acest domeniu. Astfel, urmează să fie realizat dreptul fiecărei persoane de a decide în mod liber și responsabil numărul și intervalul nașterii copiilor și de a avea informațiile și mijloacele necesare pentru a realiza acest lucru.

 

Mecanismul de cooperare și implementare a Programului a fost discutat astăzi în cadrul unui dialog de politici organizat la Chișinău de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Națiunilor Unite pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă (UNFPA).

 

În prezent, necesitățile de mijloace moderne de planificare a familiei și servicii de sănătate sexuală și reproductivă de calitate, centrate pe beneficiar, rămân în mare parte nesatisfăcute. Doar o treime dintre femeile de vârstă reproductivă din Republica Moldova utilizează mijloace moderne de contracepție, iar rata de utilizare în rândul tinerilor este și mai scăzută.

 

Noul Program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive va extinde accesul la aceste servicii în mod echitabil pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, etnie, mediu de reședință, statut social sau starea de sănătate.

 

Totodată, va fi îmbunătățit mecanismul de estimare a necesităților de mijloace moderne de contracepție, precum și procurarea și distribuirea gratuită a acestora către grupurile vulnerabile ale populației. Calitatea serviciilor va fi îmbunătățită cu respectarea dreptului la libera alegere a metodei dorite de contracepție, consiliere, acordul informat și alte aspecte importante, aliniate la standardele și cerințele internaționale în acest domeniu.

 

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și-a asumat angajamentul de a asigura populația cu servicii medicale calitative și accesibile. În ultimii ani, la nivel național, au fost întreprinse un șir de măsuri direcționate spre ameliorarea domeniului sănătății sexuale și reproductive, însă cu regret o bună parte din femeile din țara noastră nu beneficiazăpe deplin de aceste servicii. Acest Program este extrem de important pentru îmbunătățirea accesului și calitatea serviciilor acordate tuturor persoanelor, în mod egal”, a declarat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.

 

Noul document strategic în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, elaborat cu suportul tehnic al OMS și UNFPA, este rezultatul unui proces participativ coordonat, cu implicarea experților naționali și internaționali, la elaborarea căruia s-a ținut cont de bunele practici bazate pe dovezi, documentele strategice internaționale, precum și de lecțiile învățate la nivel național din perioada de implementare a Strategiei Sănătății Reproducerii 2005-2015.

 

„Disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv sănătatea maternă și a nou-născuților, sănătatea adolescenților, reprezintă temelia pentru acoperirea universală cu servicii medicale. Există, de asemenea, legături strânse între sănătatea și drepturile sexuale și reproductive cu egalitatea de gen, educația, ocuparea forței de muncă, eradicarea sărăciei. Toate acestea fac ca sănătatea sexuală și reproductivă să fie parte integrantă în realizarea agendei globale de dezvoltare durabilă și un aspect critic pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, a menționat Dr. Nino Berdzuli, managerul Programului sănătate sexuală și reproductivă, maternă și a nou-născuților de la Biroul Regional pentru Europa al OMS.

 

La rândul său, Dr. Tamar Khomasuridze, consilier regional UNFPA în domeniul sănătății sexuale și reproductive pentru Europa de Est și Asia Centrală a mai spus: „Adoptarea unui Program național în domeniul sănătății sexuale și reproductive demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de realizarea Programului de Acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație şi Dezvoltare și Agendei de Dezvoltare 2030. Acest document se bazează pe Planul regional de acțiuni în acest domeniu și reflectă prioritățile țării în realizarea drepturilor și sănătății reproductive pentru toate persoanele. Accesul universal al femeilor, bărbaților și tinerilor la servicii centrate pe beneficiar, înseamnă nu doar rezultate mai bune în sănătate; înseamnă realizarea drepturilor omului și crearea oportunităților pentru dezvoltarea socială și economică a fiecărei țări în parte și a regiunii în ansamblu”.

 

Programul național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022 corespunde prevederilor Politicii Naționale de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021, Strategiei Naționale de Sănătate Publică 2014-2020, Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Planului European al OMS de Acțiuni privind Sănătatea Sexuală și Reproductivă, Strategiei Globale pentru Sănătatea Femeilor, Copiilor și Adolescenților.