A A A

 

Republica Moldova menționată ca model de succes în regiunea Europeană în prevenirea și controlul bolilor non-comunicabile

Secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca, participă în perioada 16-19 aprilie curent, la forumul internațional „Răspunsul sistemelor de sănătate la maladiile non-comunicabile”, organizat de Organizația Mondială a Sănătății, la Sitges, Spania.

 

Evenimentul a adunat reprezentanți la nivel înalt din 53 de țări din regiunea europeană, organizații internaționale și organizații nonguvernamentale, care s-au întrunit pentru a împărtăși propriile practici și abordări privind controlul maladiilor non-comunicabile, a factorilor de risc și reducerea ratei mortalității precoce din cauza acestor maladii.

 

În cadrul sesiunilor plenare participanții au discutat despre viziunea sistemelor de sănătate în răspunsul la bolile non-comunicabile, rolul autorităților publice în prevenirea și gestionarea acestor maladii, implementarea îngrijirilor primare integrate, multi-profil pentru depistarea precoce, asigurarea accesului la medicamente și servicii medicale calitative, etc.

 

Republica Moldova a fost apreciată de Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății ca model de succes în regiunea europeană în prevenirea și controlul bolilor non-comunicabile, pentru angajamentul politic puternic și accelerarea transformărilor în domeniul de sănătate, reformarea instituțională a domeniului de sănătate publică și acțiunile de prevenire și control în domeniul tutunului și alcoolului.

 

„Reformele în sistemul de sănătate nu pot fi ținute în sertar – transformările trebuie realizate imediat conform necesităților oamenilor și pentru accesul acestora la servicii medicale de calitate. Pe lângă progresele menționate și bunele practici realizate în Republica Moldova, noi avem în față încă multe provocări. Dar reiterăm angajamentul politic puternic pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova”, a declarat Boris Gîlca în cadrul ședinței plenare la inaugurarea forului de nivel înalt.

 

Totodată, Secretarul general de stat a avut o întrevedere bilaterală cu Directorul Biroului European al OMS. “Organizația Mondială a Sănătății apreciază angajamentul politic al Guvernului din Chișinău pentru transformarea accelerată a sistemului de sănătate și acțiunile centrate pe necesitățile populației. Vom susține ireversibil eforturile dvs. și contați pe asistența noastră”, a confirmat doamna Director Zsuzsanna Jakab.

 

La finele reuniunii, toate țările participante urmează să elaboreze un document final care va fi prezentat în cadrul celei de-a treia reuniuni la nivel înalt a Națiunilor Unite cu privire la bolile non-comunicabile.

 

Menționăm că, Oficiul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății este gazda forului, iar în ultimii cinci ani împreună cu statele membre și o rețea de experți au dezvoltat o viziune bazată pe dovezi pentru un răspuns complet și coerent al sistemelor de sănătate la maladiile non-comunicabile, consolidarea sistemelor de sănătate pentru prevenirea și tratarea eficientă a bolilor non-comunicabile - acțiuni esențiale pentru aplicarea Strategiei ”Sănătate 2020, care se axează pe îmbunătăţirea sănătăţii pentru toţi şi reducerea inegalităţilor din domeniu printr-un management al sănătăţii mai eficient.