A A A

 

În Republica Moldova a fost lansată prima aplicație mobilă care va ghida tinerii în viitoarea carieră

În Republica Moldova, 4 din 10 șomeri înregistraţi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt tineri, cu vârstele cuprinse între 15-29 ani. Acest lucru se întâmplă din cauza că o parte din tineri nu sunt informați corect privind viitoarea carieră, a nedorinței unor angajatori de a încadra în câmpul muncii tineri fără experiență sau lipsa unor competențe profesionale și personale ce le-ar permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă. În același timp, peste 40% din tineri nu acceptă ofertele de muncă expuse pe piață, inclusiv din cauza nepotrivirii cu nivelul de calificare obținut.

 

Studiile din domeniu, demonstrează că tinerii iau primele decizii privind alegerea profesiei la vârsta de 15-18 ani şi asupra acestor decizii influenţează mai mult rudele, prietenii și mai puțin propriile interese şi aspiraţii. Există totuși un interes sporit, dar şi o necesitate mai pregnantă de informare pentru autocunoaștere la etapa adolescenţei și din această cauză este critică intervenţia serviciului de ghidare în carieră.

 

O bună parte din tineri (elevi ai claselor a V – IX) nu sunt pregătiți pentru a lua decizii cu privire la alegerea viitoarei profesii, deoarece le lipsesc informațiile necesare despre profesii, meserii, ocupații și cele care i-ar ajuta să înțeleagă specificul pieței muncii. Prin urmare, ghidarea în carieră este deosebit de importantă pentru tineri, în mod special pentru cei din grupurile social vulnerabile.

 

Deoarece, peste 90% din populația Republicii Moldova are acces la internet, Organizația Internațională a Muncii, împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au lansat astăzi o aplicație mobilă, care într-o manieră atractivă le sunt furnizate tinerilor și altor categorii de beneficiari, informaţii care să-i sprijine în luarea deciziilor privind alegerea studiilor potrivite, cunoașterea și aplicarea tehnicilor de căutare și obținere a unui loc de muncă conform aspirațiilor. Aplicația este disponibilă gratis în Apps Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilo.slm&hl=en.

 

„Aplicația mobilă este una pe cît de utilă, pe atît de impresionantă, din două motive: această aplicație îmbină perfect aspectul interactiv și cel de instruire/ghidare. Astfel tinerii, care petrec mult timp navigând online de pe telefonul mobil, vor putea să-și verifice, ghidaţi de curiozitate, abilitățile pe care le posedă și ce ocupație li se potrivește cel mai bine și totodată, tinerii vor putea să-și vizualizeze viitorul și să depună eforturi pentru a-şi atinge scopul”, a declarat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

 

„Sprijinirea tinerilor pentru a-și potrivi aspirațiile și abilitățile de muncă cu oportunitățile existente pe piața forței de muncă este o componentă importantă a activității OIM în vederea angajării tinerilor. Prin aplicația mobilă respectivă ne dorim să ajutăm tinerii să identifice abilitățile pe care le dețin și domeniul unde pot dezvolta cariere de succes”, a subliniat coordonatorul Programe OIM, Violeta Vrabie.

 

„Ocuparea unui loc de muncă depinde de profesionalismul persoanei şi nu în ultimul rând de alegerea corectă a profesiei. De aceea, acțiunile ANOFM în comun cu partenerii se concentrează pe ghidarea corectă în carieră, pentru ca tinerii să își identifice profesia potrivită, ca mai apoi să se încadreze cu ușurință în câmpul muncii”, a spus directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru.

 

Menționăm că, la moment, la ANOFM sunt înregistrați cu statut de șomer, circa 4029 de tineri, cu vîrstele între 16-29 de ani. De la începutul anului, au fost încadrați în cîmpul muncii circa 3938 de tineri. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 au absolvit cursuri de formare profesională 1045 tineri cu vîrsta cuprinsă 16-29 ani (64,1% din nr. total de absolvenți). Cei mai mulți tineri - 881 (84,3%) au urmat cursuri de calificare, obținând o profesie solicitată pe piața muncii. Cele mai solicitate locuri de muncă sunt în domeniul agriculturii, bucătar, vânzător produse alimentare și nealimentare, cusător, frizer, tencuitor, operator în sectorul de producție, operator la calculatoare, tehnician, manager oficiu, consultant, contabil, economist, jurisconsult etc.

 

Aplicația mobilă „Navigarea Pieței Muncii: Abilități de căutare a locurilor de muncă pentru tineri, care are scopul de a ghida tinerii în viitoarea carieră” a fost lansată cu susținerea proiectului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) „Promovarea ocupării tinerilor”.