A A A

 

Republica Cehă va oferi asistență în procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități

Conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a avut la 24 aprilie curent, o întrevedere cu consultantul programe în cadrul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, Jana Kacirkova.

 

În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre suportul acordat de către Republica Cehă în transformarea sistemului rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități și incluziunea acestora în societate.În acest sens, se vor achiziționa patru imobile pentru dezvoltarea serviciilor alternative.

 

În context, părțile au fost punctat realizările și pașii următori pentru asigurarea finalizării procesului de reutilare a imobilelor în vederea asigurării unui trai independent pentru beneficiarii internatelor psihoneurologice.

 

Secretarul general de stat, Boris Gîlca, a menționat importanța acestei colaborări în procesul de transformare a instituțiilor rezidențiale din subordinea ministerului, prin suportul oferit în crearea și prestarea serviciilor sociale alternative la nivel comunitar, astfel asigurând respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova în plan internațional și european.

 

De asemenea, s-a discutat despre perspectivele de colaborare dintre Minister și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, cu accent deosebit pe mecanismul de instruire a asistenților sociali și a colaboratorilor din sistemul de protecție socială, dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale și fortificarea abilităților beneficiarilor dezinstituționalizați, dezvoltarea sistemului statistic și demografic ș.a.

 

Menționăm că, una din prioritățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru anul 2018, în domeniul asistenței sociale, constituie elaborarea Programului național de dezinstituționalizare, care este axat pe transformarea sistemului rezidențial și dezinstituționalizarea a cca 2000 de persoane din instituțiile rezidențiale, pe parcursul a 10 ani.