A A A

 

Reorganizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe Agenda MSMPS

Astăzi, 2 octombrie curent în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), a avut loc şedinţa cu privire la reorganizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în cadrul căreia a fost discutată noua structură și modul de organizare a activității în cadrul ANOFM, în contextul reformării instituției.

 

La ședință au participat, secretarul de stat din cadrul MSMPS, Anastasia Oceretnîi, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM și șefii agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

 

În debutul ședinței, Anastasia Oceretnîi, a subliniat rolul ANOFM pe piața muncii, în calitate de prestator a unui număr impunător de servicii și măsuri de ocupare a forței de muncă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, având ca misiune prevenirea și diminuarea șomajului, sporirea competivității forței de muncă și prevenirea decalajului între cererea și oferta forței de muncă.

 

„În procesul de revizuire a structurii și modului de organizare a activității în cadrul ANOFM punem accent în primul rând pe consolidarea capacităților instituției de a presta servicii publice de ocupare moderne și eficiente, iar principiul de care ne-am condus în procesul de elaborare a structurii noi a ANOFM este micșorarea angajaților implicați în activitățile administrative și de conducere și creșterea numărului de angajați implicați direct în deservirea beneficiarilor”, a subliniat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

 

Reamintim că, în anul 2017, a fost elaborată și aprobată o nouă lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, care va intra în vigoare începând cu anul 2019, aceasta fiind prima etapă a reformei sistemului de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova, conform prevederilor Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe anii 2017-2021.

 

În acest context, începând cu anul 2019, ANOFM va avea o sarcină importantă, și anume implementarea noii legi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, care propune un pachet de măsuri de ocupare a forței de muncă noi, care va necesita o abordare individualizată a șomerilor, colaborarea mai eficientă cu angajatorii, studierea continuă și profundă a cererii pieței muncii întru prevenirea decalajelor între cererea și oferta de forță de muncă, stabilirea unor parteneriate pe piața muncii, inclusiv la nivel local cu implicarea mai activă a administrației publice locale.