A A A

 

Reformele sănătății publice și prioritățile din domeniu discutate în cadrul întrunirii directorilor instituțiilor de sănătate publică din Regiunea Europeană a OMS

Delegația Republicii Moldova, condusă de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Aliona Serbulenco, participă în perioada 22 - 26 aprilie curent, la întrunirea directorilor instituțiilor de sănătate publică din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care se desfășoară la Varșovia, Polonia.

 

La eveniment s-au întrunit directorii de instituții de sănătate publică din statele europene, reprezentanții IANPHI, Biroul Regional pentru Europa al OMS, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Asociația Școlilor de Sănătate Publică din Regiunea Europeană, reprezentații universităților medicale și școlilor de sănătate publică naționale pentru a împărtăși propriile practici  și iniția relații durabile de colaborare în domeniul sănătății publice.

 

În cadrul sesiunilor plenare, participanții au discutat despre necesitatea fortificării capacităților instituțiilor de sănătate publică, prin implementarea noilor forme și metode de lucru, evaluarea sistematică și elaborarea prognozelor privind principalii indicatori de sănătate publică la nivel național, în comparație cu tendințele regionale și globale. La fel, a fost pusă în discuție  necesitatea creării în statele membre a fondurilor de sănătate publică cu statut special, recomandate de IANPHI, în scopul diversificării surselor de finanțare.

 

De asemenea, la inițiativa secretarului de stat, Aliona Serbulenco, au demarat negocierile privind organizarea și desfășurarea în Republica Moldova, a următoarei întruniri a directorilor instituțiilor de sănătate publică din Regiunea Europeană a OMS, care este preconizată pentru perioada similară a anului 2019.

 

Menționăm că, organizarea anuală a întrunirii directorilor instituțiilor de sănătate publică din Regiunea Europeană a OMS, facilitează schimbul de experiență în domeniul sănătății publice între instituțiile de sănătate publică din Regiunea Europeană a OMS, precum și reprezentanții organizațiilor internaționale de profil, creând oportunități de colaborare pe viitor.