A A A

 

Reformele inițiate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale īn domeniile de sănătate și social, discutate în cadrul ședinței Colegiului

Astäzi, 24 mai curent, a avut loc ședința Colegiului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), prezidată de ministrul Svetlana Cebotari, la care au participat consilierul principal de stat al Prim-ministrului, Mircea Buga, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatelor, Vladislav Caminschi și reprezentanții ministerului.

 

În cadrul ședinței a fost prezentat și discutat conceptul reformei asistenței medicale primare și a proiectului Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale, pentru anii 2018-2026.

 

În context, a fost prezentată viziunea MSMPS în implementarea noilor forme alternative de organizare a asistenței medicale primare, orientate spre asigurarea sectorului rural cu medici de familie, sporirea atractivității practicii medicului de familie și asigurarea serviciilor medicale accesibile și calitative beneficiarilor.

 

La fel, a fost abordată reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități mintale. În acest sens, vor fi dezvoltate și prestate servicii sociale comunitare, în vederea asigurării dreptului la viață independentă și trai în comunitate.

 

“Reformele inițiate de minister vor asigura respectarea drepturilor persoanelor în societate. Populația, indiferent de statut și starea de sănătate, trebuie sä beneficieze de toate serviciile necesare. Contez pe contribuția membrilor Colegiului, în promovarea și implementarea acestora”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

În urma audierii rapoartelor, au avut loc discuţii pe marginea subiectelor propuse şi au fost trasate acţiunile prioritare în domeniile vizate pentru perioada următoare de activitate, iar spre final au fost prezentate și aprobate unanim proiectele de Hotărîri ale Colegiului.

 

Colegiul MSMPS se întruneşte lunar cu scopul de a discuta cele mai actuale probleme existente referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister şi pentru a aproba hotărâri în vederea îmbunătăţirii situaţiei. Din Colegiul Ministerului fac parte conducerea MSMPS, directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, coordonatorul din secția de științe medicale din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, Vicepreședinte Confederației Naționale a Sindicatelor, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatelor și președintele AO Copil, Comunitate, Familie/HHC Moldova.