A A A

 

Reforma sistemului de inspecție a muncii, sănătate și securitate în muncă din Moldova discutată cu experții Organizației Internaționale a Muncii

Un grup de experți ai Organizației Internaționale a Muncii pe domeniile administrarea și inspecția muncii și a securității și sănătății în muncă au întreprins o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 11-13 decembrie curent.

 

Scopul vizitei a fost expertizarea reformei cadrului instituțional de control și verificare ce vizează sistemul de inspecție a muncii, inclusiv cel de sănătate și securitate în muncă, precum și corespunderea acestei reforme cu standardele internaționale de muncă ratificate de către Republica Moldova.

 

În debutul vizitei, experții Organizaţiei Internaţionale a Muncii s-au întrunit într-o ședință cu secretarul de stat în domeniul muncii și demografiei, Anastasia Oceretnîi, în cadrul căreia au fost discutate compatibilitatea noilor prevederi ale actelor legislative modificate, în urma reformei cu prevederile Convențiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii și impactul reformei susmenționate.

 

Sub egida reprezentanței Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a fost desfăşurat un atelier privind reforma domeniului inspecției muncii și a sistemului de securitate și sănătate la locul de muncă în Republica Moldova.

 

Scopul evenimentului a fost prezentarea obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova aferente sistemului de inspecție a muncii și securitate și sănătate în muncă, precum și respectarea Convențiilor Internaționale pe care le-a ratificat.

 

În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu participarea experților Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a avut loc ședința grupului de lucru, care elaborează Programul Național în domeniul securității și sănătății în muncă pentru anii 2018-2022, document de politici, care va contribui la crearea unui cadru legislativ modern şi eficient, la creşterea gradului de securitate a locurilor de muncă, la reducerea continuă şi durabilă a accidentelor de muncă şi prevenirea bolilor profesionale.

 

De asemenea, au fost discutate obiectivele principale ce urmează a fi atinse pe domeniul securității și sănătății în muncă în următorii ani, precum și au fost stabilite acțiuni concrete ce vor duce la îndeplinirea obiectivelor propuse. La fel, s-au identificat necesitățile de asistență din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru optimizarea sistemului de siguranță ocupațională.