A A A

 

Realizările și prioritățile MSMPS în domeniiile sănătate, muncă și protecție socială au fost discutate în cadrul forumului de comunicare cu partenerii de dezvoltare

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a prezentat astăzi, 31 ianuarie, partenerilor de dezvoltare rezultate obținute în anul 2018 și prioritățile pentru anul curent în domeniiile sănătății, muncii și protecției sociale, în cadrul forumului de comunicare, desfășurat la Ministerul Finanțelor.

 

La eveniment au participat reprezentanții MSMPS, Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, Agenției Elveției pentru Cooperare, Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Fundației Soros, etc.

 

„Asistenţa oferită de către partenerii de dezvoltare, reprezintă un suport important pentru implementarea reformelor și proiectelor prioritare ale MSMPS. Astfel, relațiile de colaborare și comunicare eficientă stabilită cu comunitatea donatorilor va facilita și în continuare identificarea necesităților investiționale și realizarea reformelor inițiate și implementate de Guvernul Republicii Moldova în domeniile sănătate, muncă și protecție socială”, a declarat Boris Gîlca.

 

Astfel, prioritățile  MSMPS stabilite pentru 2019 se vor axa pe:

 

-Fortificarea componentei de planificare strategică și de elaborare a politicilor publice în domeniile sănătate, muncă și protecție socială aliniat la procesul bugetar;

 

- Identificarea priorităților de asistență externă conform principalelor documente de politici sectoriale și prezentarea acestora spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică;

 

- Coordonarea și monitorizarea asistenței oficiale pentru dezvoltare în cadrul sectoarelor sănătate, muncă și protecție socială;

 

-Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor de colaborare internațională în domeniile sănătate, muncă și protecție socială.

 

În cadrul forumului de comunicare au fost discute rezultatele implementării reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale obținute cu suportul partenerilor de dezvoltare.  

 

De asemenea, a fost prezentat progresul înregistrat în implementarea planului de acțiuni privind îmbătrânirea activă 2018-2021 și susținerea vârstnicilor prin consolidarea capacităților platformei pentru îmbătrânire activă și pentru integrarea în politici a componentei îmbătrânirii active.

 

Menționăm că, forumul de comunicare se desfășoară trimestrial în cadrul Ministerului Finanțelor, în calitate de autoritate națională de coordonare a asistenței externe, și constituie o platformă de schimb de informații privind activitățile prioritare întreprinse și planificate pentru realizare de către autoritățile Republicii Moldova, inclusiv și cele realizate cu suportul  partenerilor de dezvoltare.