A A A

 

Realizările și prioritățile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă discutate în cadrul ședinței Consiliului de Administraţie

La data de 25 ianuarie 2018 a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului de Administrație în scopul examinării Raportului anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017, prezentării obiectivelor de activitate ale instituţiei stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi examinării proiectului Planului de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018.

 

La ședință au participat Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari, secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi, conducerea, șefii direcțiilor și secțiilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și șefii agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

 

În deschiderea ședinței, Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a subliniat rolul ocupării forței de muncă în activitatea socio-economică a statului și importanța existenței structurii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în societate, menționând că o prioritate pentru aceasta, inclusiv structurile sale teritoriale, rămâne a fi satisfacerea nevoilor clienților şi un management eficace bazat pe performanţă şi continuă în dezvoltarea serviciilor oferite.

 

Directorul Agenției, Raisa Dogaru, a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2017 cele mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă, creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă libere prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor, sporirea angajării din rândul beneficiarilor de ajutor de șomaj, promovarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare, creşterea competenţelor profesionale ale angajaţilor autorității, utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă, modernizarea Agenției și monitorizarea serviciilor prestate clienților, au fost semnate un șir de acorduri de colaborare în domeniul ocupării forței de muncă.

 

Secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi, a expus obiectivele și sarcinile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru anul 2018 stabilite de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Raisa Dogaru a făcut prezentarea Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru anul 2018 elaborat, în corespundere cu noile prevederi ale Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, stabilind următoarele obiective pentru anul 2018: creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la serviciile şi măsurile de ocupare a forţei de muncă acordate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor şi măsurilor de ocupare a forţei de muncă, creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă, îmbunătăţirea colaborării cu angajatorii, creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă libere prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor, ocuparea tinerilor (16 - 29 ani).

 

Preşedintele Consiliului de administraţie, Anastasia Oceretnîi, a menţionat că pe parcursul anului 2017 Agenţia Naţională a făcut faţă mai multor provocări, iar din informaţiile audiate este clar că cele preconizate pentru anul 2018 s-au făcut în baza unei analize de selectare a acţiunilor după priorităţi: combaterea şomajului, creşterea gradului de ocupare, formarea profesională a şomerilor, activităţi de ţin de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, etc.

 

Membrii Consiliul de Administrație au venit cu unele sugestii și propuneri și au aprobat Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017 și Planul de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018.