A A A

 

Realizările planului de implementare al Strategiei pentru asigurarea egalității între bărbați și femei prezentate în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

În cadrul ședinței organizate s-a prezentat raportul de monitorizare succint a realizării Planului de Acțiuni pentru anul 2017 al Strategiei pentru asigurarea egalității între bărbați și femei pe anii 2017-2021. Astfel împreună cu reprezentanții instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale din domeniu și experților s-au discutat realizările, obstacolele și provocările în procesul de implementare a documentului de politică.

 

Ca concluzii generale, s-a remarcat că raportul a inclus informaţii, care se referă la situaţia de facto a 76 de acțiuni din totalul de 100 de activități din cele planificate. Fiecare activitate a fost abordată separat, stabilindu-se gradul de implementare, după caz suplinită cu recomandări şi cu comentarii.

 

Astfel, dintr-un număr total de 76 de acțiuni reflectate în raport: 53 de acțiuni au gradul de implementare „Realizat”, 13 acțiuni au gradul de implementare „Realizat parțial” și 9 activități au gradul de implementare „Nerealizat”, inclusiv o acțiune a fost realizată înainte de termenul prestabilit (acțiunea 1.1.2.).

 

Participanții au remarcat că o mare parte din acțiunile cu gradul de implementare „realizat” au o perioadă de implementare de mai mulți ani, precum și multiple instituții responsabile de realizarea acțiunilor, fapt ce influențează aprecierea finalității acțiunii prevăzută pentru ultimul an de implementare.

 

Un alt impediment a constituit și lipsa resurselor financiare bugetate pentru realizarea acțiunilor Planului de Acțiuni, precum și dependența realizării acțiunilor de disponibilitatea surselor financiare ale partenerilor de dezvoltare, ceea ce s-a răsfrîns asupra gradului de implementare a activităților pentru anul 2017.

 

Totodată s-au înregistrat și rezultate pozitive în domeniul ce vizează consolidarea capacităților diferitor grupe de femei, s-au realizat studii/cercetări sectoriale în parteneriat cu societatea civilă, s-au înregistrat indicatori majorați privind participarea bărbaților la procesul de creștere și educație a copilului, au fost diversificate și implementate mecanismele de protecție a victimelor violenței în familie, instituționalizat un serviciu telefonic gratuit pentru victimele violenței în familie, a fost elaborat proiectul planului național de implementare a Rezoluției ONU 1325 privind femeia, pacea și securitatea.