A A A

 

Realizările în 2018 și prioritățile pentru 2019 ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, împreună cu întreaga echipă de secretari de stat din cadrul Ministerului, au prezentat astăzi, bilanțul realizărilor din anul 2018 și prioritățile pentru anul 2019, pe domeniile de sănătate, muncă și protecție socială.

 

Pe domeniul sănătății, ministrul a punctat cele mai importante realizări precum: crearea Agenției pentru Sănătate Publică, reformarea Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească prin procurarea a 110 ambulanțe noi, iar altele 170 urmează să fie achiziționate în 2019 și modernizarea subdiviziunilor de asistență medicală de urgență, aprobarea reformei asistenței medicale primare, ca să fie asigurate cu medici de familie, fiecare localitate din țară și lansarea campaniei „Un doctor pentru tine”, în cadrul căreia peste 30 de mii de persoane au fost examinate gratuit.

 

O altă realizare importantă este majorarea volumului alocațiilor financiare pentru medicamentele compensate (595 mill lei), ceea ce a permis extinderea listei medicamentelor compensate. La fel, au fost revizuite listele de așteptare pentru intervențiile de cataractă și endoprotezare și majorat numărul de intervenții, cât și s-a mărit numărul de cazuri pentru servicii de reproducere umană asistată medical (”Fertilizare în vitro”), de la 30 la 60.

 

Au fost majorate salariile medicilor cu 20%, pentru personal mediu, inferior și alt personal cu 10% și s-au mărit salariile de funcție pentru rezidenți, de la 2080 lei lunar la 5200 lei.

 

Pe domeniul social, au fost înregistrate progrese privind implementarea sistemului de pensii, prin realizarea anticipată a ultimelor etape de valorizare a pensiilor. Au fost valorizate pensiile stabilite în perioadele 2012-2013 (circa 54165 pensii) și 2014-31 martie 2017 (94817 pensii), a fost aprobată majorarea cu 10% a pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, al căror cuantum nu depășește minimul de existență pentru semestrul I al anului 2018 și a fost acordat suport unic în sumă de 600 lei la circa 553 mii de pensionari, al căror cuantum al pensiilor nu depășește 2000 lei.

 

Pentru susținerea familiilor și copiilor, a fost dezvoltat Serviciul de intervenție timpurie la copii la nivel național, lansată campania „O nouă viață”, care are drept scop asigurarea familiilor cu bunuri necesare la nașterea copilului, majorată indemnizația unică la nașterea copilului pînă la 6303 lei, acordate indemnizaţii zilnice pentru cca. 2600 copii plasați în servicii alternative de îngrijire, mărite cu 33% (de la 3000 lei la 4000 lei) a ajutorului bănesc din cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii și deschise 41 de Centre prietenoase tinerilor, care acordă zilnic suport tinerilor, gratuit.

 

Un domeniu important este incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, iar în acest sens, au fost majorate alocațiile sociale de stat cu 20%, 10% și 5%, a fost aprobat Programul național de dezinstituționalizare, fiind dezinstituționalizate 16 persoane cu dizabilități mentale și a fost îmbunătățit mecansimul de acordare a facilităților la importul mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor.

 

De asemenea, în anul 2018, circa 78596 de familii au beneficiat de ajutor social și 186315 de familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor pentru perioada rece a anului. Au fost majorate alocațiile lunare pentru deportați de la 100 la 500 de lei, iar ajutorul material unic – de la 700 la 1000 de lei. Aceștia au dreptul la examene medicale profilactice gratuite la Spitalul Cancelariei de Stat și reduceri la sanatoriu.

 

În domeniul asigurării egalității de gen între femei și barbați a fost promovată Strategia naţională de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023.

 

Pentru susținerea vârstnicilor a fost desfășurat „Programul de granturi mici în domeniul îmbătrînirii active” și Concursul național pentru vîrstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, care au drept scop promovarea îmbătrînirii active.

 

Pentru anul 2019, va fi continuată reformarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească, a Asistenței Medicale Primare. Va fi inițiat procesul de digitalizare a sistemului medical prin crearea Agenției informaționale „Sănătate digitală” și va fi elaborat conceptul de reformare a asistenței medicale spitalicești.

Realizările în 2018 și prioritățile pentru 2019 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale