A A A

 

Reacția MSMPS la declarațiile unor deputați: Interpretări greșite ale proiectului de lege care reglementează recalcularea pensiilor și manipularea opiniei publice

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine cu precizări privind declarațiile expuse astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de către deputații Odnostalko Vladimir și Bodnarenco Elena, privind proiectul de lege, care reglementează procesul de recalculare a pensiilor.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale califică informațiile prezentate drept nedocumentate și au drept scop dezinformarea populației.

 

Ministerul precizează că, propunerea de a recalcula pensia este înaintată în contextul continuării reformei sistemului de pensionare, demarată în anul 2016. Or, în anul curent, se reușește anticipat realizarea tuturor etapelor de valorizare a pensiilor.

 

La 1 aprilie au fost valorizate pensiile persoanelor care și-au stabilit pensia între anii 2012-2013, iar începând cu 1 octombrie 2018, cele stabilite în perioada 2014 – 31 martie 2017.

 

Respectiv, valorizarea pensiilor stabilite, identificată ca o măsură imediat necesară pentru înlăturarea inechităților formulei anterioare de pensionare, este realizată cu succes, cu doi ani înaintea termenului stabilit inițial.

 

Această constatare ne determină să continuăm și alte acțiuni prevăzute în Conceptul de reformare a sistemului de pensionare din Republica Moldova, elaborat în anul 2016 și anume Recalcularea pensiei persoanelor care continuă să activeze după stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pentru toți pensionarii, și nu doar pentru pentru cei care și-au stabilit pensiile începând cu 01 ianuarie 2017.

 

Astfel, recalcularea se propune a fi efectuată pentru toți beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă, care au continuat activitatea de muncă după stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, după un grafic de recalculare.

 

Recalcularea pensiilor se va efectua în baza cererii beneficiarului de pensie, care trebuie depusă la casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul acestuia (spre deosebire de valorizare și indexare care se efectuează din oficiu), deoarece pentru exercitarea unui drept este necesară manifestarea de voință a persoanei. Mai mult, pot exista situații în care persoana va prezenta suplimentar la actele din dosarul de pensionare, documente justificative privind continuarea activității de muncă după stabilirea pensiei.

 

De asemenea, nu este corectă informația privind numărul beneficiarilor de pensii care, conform proiectului, pot beneficia de acest drept, vociferată în cadrul conferinței. În anul 2019 vor beneficia de recalculare:

- Beneficiarii de pensii care și-au stabilit pensiile pînă la 01.01.1999;

- Au continuat activitatea de muncă după ce și-au stabilit pensia;

- Confirmă un stagiu de cotizare după stabilirea pensiei mai mare de 15 ani;

 

De la 1 ianuarie 2020, se va finaliza etapa de recalculare a pensiilor stabilite până la 01.01.1999 și anume, pentru cei care au un stagiu de cotizare după stabilirea pensiei de până la 15 ani.

 

Astfel, de recalcularea pensiilor, în anul 2019 vor beneficia circa 2500 de persoane, iar pensia medie se va majora de la 2048 la 4770 lei, iar în anul 2020 - 5500 persoane, mărimea medie a pensiei crescând de la 1900 la 3765 lei. Este important de subliniat că aceste persoane au continuat activitatea de muncă după stabilirea pensiei și observăm că în mediu majorarea este semnificativă, contrar declarațiilor din cadrul conferinței. Important, în sistemul de pensionare, mărimea pensiei depinde de mărimea salariului, din care au fost achitate contribuții de asigurări sociale și perioada totală de activitate a persoanei.

 

Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 până la 1 ianuarie 2019, vor fi reexaminate conform următoarelor etape:

- în 2021 - pentru cei care au un stagiu de cotizare de la 15 ani;

- în 2022 - de la 12 la 15 ani;

- în 2023 - de la 10 la 12 ani;

- în 2024 - de la 7 la 10 ani;

- în 2025 - de la 5 la 7 ani;

- în 2026 - de la 3 la 5 ani;

- în 2027 - până la 3 ani

 

În total de recalcularea pensiilor vor beneficia peste 130 000 pensionari, care au continuat să muncească după ce și-au stabilit pensia.

 

Graficul prezentat este bazat pe acoperire financiară reală și nu pe declarații populiste. Mai mult, promovarea proiectului a fost realizată cu respectarea tuturor rigorilor legale, inclusiv avizarea acestuia de către Ministerul Finanțelor. Totodată, în expertiza coruptibilității nu este expus faptul lipsei acoperirii economico-financiare, cum a fost menționat incorect în cadrul conferinței.

 

Cu referire la coșul minim de consum, menționăm că, minimul de existență pentru pensionari, conform datelor Biroului Național de Statistică constituie 1547,5 lei, iar mărimea pensiei medii depășește acest indicator.

 

Pentru comparație, coraportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari în anul 2015 a constituit 81,1%, anul 2016 – 85,3%, anul 2017 – 98,7% (în anul 2017 primul an de reformă se îmbunătățește indicatorul).

 

Reieșind din informațiile incorecte prezentate în cadrul conferinței privind cuantumul pensiei minime, numărul mic de pensionari care vor beneficia de recalculare, precum și declarații contradictorii între participanții conferinței, demonstrează abordarea populistă asupra unei inițiative atât de importante pentru sistemul de pensionare.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale recomandă cetățenilor Republicii Moldova, care au întrebări pe marginea proceselor aferente calculării, valorizării, indexării și recalculării pensiei să se adreseze organelor competente, care au acces la baza de date și dosarul de pensionare și pot oferi explicații corecte și argumentate în baza cadrului normativ. Astfel, persoanele pot apela la:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale- 022.268.804

Casa Națională de Asigurări Sociale (precum și structurile teritoriale ale acesteia) – 022.286-115.