A A A

 

Raportul de activitate a Inspecției Sociale pentru anul 2017 prezentat în cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 19 aprilie curent, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost prezentat Raportul de activitate a Inspecției Sociale pentru anul 2017, în cadrul unei ședințe extinse cu participarea șefilor direcțiilor/secțiilor de asistență socială și protecția familiei din raioanele țării (DASPF).

 

Prezentă la eveniment, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu a apreciat activitatea instituției și a remarcat rezultatele obținute, menționând buna organizare și desfășurare a procedurilor și tehnicilor de inspecție atât a prestațiilor sociale, cât și a serviciilor sociale. De asemenea, a recomandat șefilor structurilor teritoriale de asistență socială să aplice prevederile legislației, respectând drepturile beneficiarilor de asistență socială.

 

În raportul său, șefa Inspecției Sociale, Angela Chirilov a menționat că rata de depistare a cererilor cu iregularități din numărul total al cererilor verificate a constituit, în mediu 78,8 %, depășind cu 18,8 puncte procentuale indicatorul de performanță planificat (60,0%).

 

Totodată, în cadrul misiunilor de inspecție au fost constatate plăți necuvenite achitate beneficiarilor în valoare totală de 1872,0 mii lei, ceea ce constituie 23,3% din suma verificată.

 

Alte iregularități au fost comise de responsabilii din cadrul DASPF în procesul de acordare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, de către autoritățile publice locale, care au eliberat certificate cu date incorecte despre suprafața terenurilor, deținute de către membrii familiilor beneficiare, precum și erori tehnice specifice schimbului de date cu alte sisteme informaționale.

 

De asemenea, au fost identificate și cazuri când suma ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului achitată beneficiarilor a fost în cuantum mai mic decât cea care trebuia acordată,  care au dus la diminuarea plăților prestațiilor sociale achitate beneficiarilor în sumă totală de 463,9 mii lei.

 

Rata cererilor cu cele mai multe iregularități au fost în raionul Taraclia constituind 96,4% din numărul cererilor verificate, iar cele mai puține iregularități au fost constatate în raionul Glodeni – 11,1 %. În perioada de raportare, în baza recomandărilor Inspecției Sociale au fost restituite în bugetul statului mijloace financiare în suma de 468,3 mii lei.

 

Raportul s-a axat și pe cele 15 misiuni de inspecție a serviciilor sociale, acțiunile întreprinse pentru sporirea experienței profesionale a personalului Inspecției Sociale, precum și activitatea de comunicare internă și externă.

 

Menționăm că, 1117 cereri de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului au fost supuse procedurilor și tehnicilor de inspecție pe parcursul anului trecut, ceea ce constituie 101,5% din numărul de cereri planificate pentru inspectare.