A A A

 

Raport de monitorizare a realizării planului de acţiuni privind implementarea strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 (în perioada anului 2018)