Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Raport de activitate pe 5 luni al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale

11/11/2019
Raport de activitate pe 5 luni al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează asupra măsurilor întreprinse în cele cinci luni de activitate de la învestirea Guvernului Sandu. O prioritate deosebită a fost acordată acțiunilor privind elucidarea aspectelor ce țin de cheltuiala banilor publici, asigurarea transparenței în efectuarea achizițiilor publice în sfera ocrotirii sănătății și protecției sociale și elaborarea numeroaselor proiecte de hotărâri de Guvern, concepte și strategii în domeniul ocrotirii sănătății, muncii și protecției sociale.

Printre cele mai importante realizări în domeniul sănătății, muncii și protecției sociale se referă la creșterea salariilor pentru unele categorii de lucrători medicali, stabilirea unei baze juridice solide pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducător în instituțiile medico-sanitare publice, sporirea îndemnizațiilor pentru lucrătorii medicali tineri specialiști până la 120 mii și respectiv 96 mii lei, creșterea ajutorului social pentru perioada rece a anului, creșterea numărului de beneficiari de ajutor social, acordarea de compensații pentru plata energiei electrice etc. Acestea și alte măsuri întreprinse sunt incluse în Raportul pentru 5 luni de activitate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care poate fi accesat AICI.

Pentru asigurarea transparenței considerăm necesar de a informa opinia publică despre rezultatele inspecțiilor financiare la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale,  IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și la Minister (sub aspectul corectitudinii alocării mijloacelor financiare Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate). Prescripțiile Inspecției Financiare le puteți accesa AICI.

Spread the love