A A A

 

Provocările și perspectivele în dezvoltarea familiei contemporane, discutate de către viitorii psihologi, sociologi, asistenți sociali

Studenții Universității de Stat din Moldova au discutat astăzi cu reprezentanții autorităților publice centrale și mediului academic despre provocările și tendințele în dezvoltarea familiei contemporane în cadrul unei conferințe științifico-practice.

 

În debutul conferinței, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu, a prezentat un rezumat al politicilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, centrate pe familie și a subliniat că, domeniul protecției familiei trebuie abordat intersectorial cu implicarea tuturor instituțiilor statului, atât la nivel central și cât și local.

 

„Doar prin eforturi consolidate putem sigura bunăstarea fiecărui copil și familie. Avem dezvoltate servicii alternative de îngrijire familială: asistență parentală profesionistă, case de copii de tip familial, case comunitare pentru copii în situaţie de risc, servicii de tutelă/curatelă, sprijin familial, prin care încercăm să consolidăm valorile familiei”, a declarat secretarul de stat.

 

Prezentă la eveniment, prorectorul Universității de Stat, Otilia Dandara, a menționat că viitorii psihologi, sociologi, asistenți sociali, din perspectiva profesiei, odată cu încadrarea în câmpul muncii, vor fi implicați în promovarea și ridicare nivelului de educație în cadrul familiei, astfel contribuind la dezvoltarea institutului familiei.

 

În cadrul ședinței plenare, au fost prezentate politicile statului în domeniul concilierii vieții de familie cu cea profesională, de protecție a familiei și copilului, de prevenire și combatere a violenței în familie.

 

De asemenea, s-au desfășurat ateliere, în cadrul cărora, s-au pus în discuție problemele referitoare la institutul familiei și anume cele ce vizează protecția socială, ocrotirea sănătății şi educația, ocuparea forței de muncă și salarizarea, demografia, migrația, combaterea violenței în familie, în condițiile de îmbătrânire rapidă și mobilitate internă-externă a populației.

 

Menționăm că, au fost elaborate și adoptate un șir de documente strategice în domeniul protecției familiei, care constituie platforma pentru intervenții conjugate ale statului: Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025), Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru perioada 2017-2021 , Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 ș.a.