A A A

 

Provocările și aspectele privind sănătatea mintală discutate în aceste zile în cadrul Primului Congres Internațional în domeniul psihiatriei, în Republica Moldova

Provocările și aspectele majore privind sănătatea mintală vor fi discutate în cadrul primului Congres internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Pshihoterapeuților Clinicieni din Republica Moldova ce se desfășoară, la Chișinău, în perioada 27-29 iunie curent.

 

Congresul cu genericul „Sănătatea mintală – O prioritate, prezență și necesitate a societății contemporane”, reunește reprezentanți ai autorităților publice, mediului academic, psihiatri, psihoterapeuți, cercetători, narcologi, psihologi clinicieni, manageri și autorități competente în elaborarea politicilor din Olanda, Elveția, Franța, România, India și Republica Moldova.

 

„Procesul de reformare a serviciilor de sănătate mintală necesită o viziune inovativă și multidisciplinară pentru asigurarea unor condiții de viață sănătoasă, confortabilă și demnă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Acest deziderat poate fi atins doar prin eforturi comune ale specialiștilor din domeniul sănătății, asistenței sociale, reprezentanți ai societății civile. Schimbul de bune practici și expertiza internațională ne vor ajuta în realizarea reformei și atingerea obiectivelor stipulate în cadrul documentelor de politici în domeniul sănătății mintale”, a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.

 

În cadrul sesiunilor plenare vor fi puse în discuție un șir de teme precum psihofarmacologia, psihiatria adultului și copilului, psihiatrie biologică, servicii comunitare, adictologie, psihoterapie ș.a.

 

De asemenea, în cadrul Simpozioanelor se vor discuta subiecte privind serviciile de sănătate mintală integrate în asistența medicală primară și anume topica de sănătate mintală asistată de către medicul de familie, gestionarea tulburărilor psihice în perioada de sarcină și postpartum.

 

Totodată, participanții reuniunii științifice în cadrul atelierelor de lucru și panelurilor de dezbateri se vor axa pe aspectele privind dezvoltarea colaborării reprezentanților antrenați în managementul, optimizarea, cercetarea, tratamentul și educația în domeniul sănătății mintale.

 

Menționăm că, la nivel național, cu suportul oferit de proiectul moldo-elvețian MENSANA, a fost aprobat „Programul Național privind sănătatea mintală pentru anii 2017 – 2021”, care are drept scop promovarea bunăstării mintale a populaţiei, prevenirea tulburărilor mintale, oferirea oportunităţilor egale de acces la servicii de calitate şi protecţia drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a familiilor acestora. Proiectul menționat a devenit pilonul de bază pentru reforma serviciilor de sănătate mintală.