A A A

 

Provocările demografice ale Republicii Moldova, dar și măsurile MSMPS în domeniul populației și dezvoltării, discutate la Parlament

La 28 martie curent, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a organizat audieri publice cu privire la implementarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011 – 2025), în scopul analizei situației demografice din perspectiva politicilor existente și identificarea masurilor prioritare în domeniul populației și dezvoltării.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai comisiei parlamentare de profil, autorităților publice centrale, partenerii de dezvoltare, mediul academic și conducerea raioanelor.

 

Președinta Comisiei, Valentina Buliga, a menționat că activitățile realizate de către Guvernul Republicii Moldova au ca obiective modernizarea și dezvoltarea țării, care ar motiva cetățenii Republicii Moldova plecați peste hotare să revină acasă. Până în prezent, Legislativul a aprobat un șir de proiecte importante în acest sens, printre care, proiectul de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de Stat “Prima Casă”, a fost inițiată reforma pensiilor, a fost aprobat Programul de integrare a îmbătrânirii în politici, etc.

 

La rîndul său, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a prezentat progresul și provocările în implementarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011 – 2025).

 

„Cele mai importante realizări în domeniul politicilor demografice au fost introducerea concediului paternal, majorarea indemnizațiilor unice la nașterea copilului, precum și cele pentru îngrijirea copilului, care marchează o transformare a gândirii factorilor politici, adoptarea pachetului anti-fumat, luând în considerare opoziția industriei tutunului și situația în care instituțiile de stat încă nu erau pregătite pentru schimbări radicale, precum și reformele inițiate în sectorul educațional”, a subliniat ministrul.

 

Reprezentanta adjunctă a UNFPA în Republica Moldova, Natalia Plugaru a menționat că, pentru a răspunde provocărilor demografice, este nevoie de un mix de politici care să fie axate pe susținerea familiilor în planificarea numărului dorit de copii, servicii de îngrijire a copiilor mici, concediu maternal mai scurt, dar mai bine plătit, pentru a reconcilia viața de familie cu cea profesională.

 

„Cu suportul Fondului ONU pentru Populație, în anul 2017 a fost elaborată o nouă viziune conceptuală în domeniul demografic, care a inclus și recomandările Consiliului Internațional de Asistență în domeniul Populației și Dezvoltării. Republica Moldova a fost prima țară care a beneficiat de expertiza internațională în acest sens. Aplicarea recomandărilor în politici va ajuta Guvernul Republicii Moldova să profite de dividendul demografic și să redreseze situația demografică” a menționat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

 

Totodată, șefa Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe, Olga Gagauz a prezentat analiza situației populației din Republica Moldova și prognoza populației până în anul 2035.

 

La finele audierii, Valentina Buliga a îndemnat reprezentanții autorităților, partenerii de dezvoltare, mediul academic și conducerea raioanelor prezente la ședință să expedieze propunerile și recomandările de îmbunătățire a legislației pentru o abordare complexă a problemelor.