A A A

 

Protecția copiilor față de violență în atenția autorităților publice centrale și organizațiilor neguvernamentale

Bunele practici de prevenire a abuzului față de copii sunt discutate de către reprezentanții Societății Internaționale pentru Prevenirea Abuzului și Neglijării Copilului, experți din Marea Britanie și Turcia, experți naționali și profesioniști din domeniul protecției copilului, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai organizațiilor internaționale și societății civile în cadrul Conferinței „Aspecte multidisciplinare în protecția copiilor față de violență”, în perioada 20-21 iunie.

 

Evenimentul este organizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului fața de Copii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

„Protecția copilului și prevenirea violenței față de copii se regăsește în politicile și acțiunile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Îmbunătățirea cooperării interesectoriale între specialiștii din domeniile educației, ocrotirii sănătății, asistenței sociale, organelor de drept va contribui la prevenirea și combaterea acestui fenomen în Republica Moldova”, a declarat secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu.

 

„Remarcăm faptul că, odată cu consolidarea cooperării între specialiști din mai multe sectoare, a dus la creșterea numărului cazurilor de abuz asupra copiilor, identificate, precum și a copiilor care au beneficiat de protecție și asistență multidisciplinară”, a menționat directorul Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului fața de Copii, Daniela Sîmboteanu.

 

În cadrul atelierelor, participanții vor împărtăși experiența privind bunele practici de colaborare intersectorială în domeniul identificării și referirii cazurilor de abuz asupra copilului, rolul și responsabilitățile profesioniștilor, comunității și familiilor în combaterea abuzului față de copii, dar și intervenția specialiștilor în cazurile de violență asupra copiilor.

 

De asemenea, a fost prezentat proiectul Strategiei Protecția Copilului 2020, în special aspectele privind monitorizarea sistemică a fenomenului violenței față de copil, asigurarea unui sistem durabil de prevenire a abuzului și neglijării copilului și servicii specializate pentru copii victime.