A A A

 

Promovarea sănătății, o lume sigură și în serviciul celor vulnerabili stau la baza noului program de lucru al OMS prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 04 iulie, Șeful Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Haris Hajrulahovic, a prezentat reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, al 13-lea Program general de lucru al OMS pentru anii 2019-2023, „Promovarea sănătății, o lume sigură și în serviciul celor vulnerabili”, bazat pe principiul asigurării unei vieți sănătoase și promovării bunăstării pentru toți la toate etapele vieții.

 

Documentul a fost aprobat de țările membre OMS în mai 2018, cadrul celei de-a 71-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății.

 

Noul Programu are trei priorități strategice și obiective principale: asigurarea accesului universal la servicii medicale, prevenirea și abordarea situațiilor de urgență în sănătate și promovarea sănătății. Prin noua sa viziune, OMS își propune să contribuie la asigurarea accesului universal la servicii medicale pentru încă 1 miliard de oameni, să protejeze de la situații de urgență alt miliard de persoane, iar încă un miliard de oameni să se bucure de bunăstare și o viață mai sănătoasă.

 

„Cel de-al 13-lea Program stabilește direcția strategică a OMS pentru următorii ani. Acesta se bazează inclusiv pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și pe principiul ca nimeni să nu fie lăsat în urmă, fiind relevant pentru toate țările, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Documentul subliniază, de asemenea, modul nou în care OMS va implementa Programul și oferă un cadru de măsurare a progreselor obținute. În acest context, Republica Moldova trebuie să identifice prioritățile viitoare în cadrul celor 3 viziuni strategice, pentru a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației”, a menționat Haris Hajrulahovic.

 

 

„Prioritățile stabilite în Program corespund cu necesitățile sistemului de sănătate din Republica Moldova, axate pe prevenție, diminuarea mortalității evitabile și a patologiilor incurabile, accesul la servicii medicale calitative și medicamente eficiente. Odată cu inițierea reformelor, suportul OMS, ca partener strategic al Ministerului, este indispensabil pentru atingerea unor rezultate palpabile pentru sistemul de sănătate”, a menționat secretarul general de stat, Boris Gîlca.

 

La nivel național, pentru acoperirea universală cu servicii medicale urmează să fie întreprinse un șir de acțiuni, printre care: fortificarea resurselor umane în sănătate, acoperirea echitabilă cu servicii medicale calitative și accesul la medicamente eficiente, prevenirea și controlul bolilor comunicabile și non-comunicabile, dezvoltarea unui sistem de tehnologii informaționale, ce ar asigura monitoringul datelor privind riscurile, starea de sănătate și performanțele obținute.

 

Pentru prevenirea și abordarea situațiilor de urgență este necesară evaluarea privind răspunsul situațiilor de urgență în materie de sănătate, crearea unor condiții minime de răspuns prin fortificarea cu resurse umane, tehnologice și implementarea unui sistem de reacție operativă în caz de urgențe în sănătate.

 

Pentru promovarea sănătății va fi dezvoltată colaborarea intersectorială, cu implicarea mai multor parteneri, care activează în domenii ce au tangență cu cel al sănătății, crearea programelor în corespundere cu necesitățile identificate la nivel național, regional și comunitar.

 

Programul urmează să fie discutat atât cu instituțiile din sistemul de sănătate, cât și cu partenerii de dezvoltare, vor fi identificate prioritățile, planificate măsurile și activitățile ce urmează a fi întreprinse.

 

Amintim că, Biroul de țară a Organizației Mondiale a Sănătății funcţionează în Republica Moldova din aprilie 1995.