A A A

 

Promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic susținută de UE

 

Astăzi, la 4 aprilie,  a avut loc Conferința internațională de totalizare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană  „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”. Proiectul a fost implementat în raioanele unde se află cele 6 instituții rezidențiale din țară: Soroca, Bălți, Orhei, Hîncești, Edineț și Dubăsari. Conferința a reunit experți naționali și internaționali în domeniul incluziunii, dar și actori cheie pentru implementarea proiectului.

 

Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, a menționat: "Uniunea Europeană este un partener de încredere al societății civile din Republica Moldova. Salutăm și susținem promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și integrarea acestora în comunitate. Orice persoană merită a fi tratată egal, fără de a fi stigmatizată sau exclusă social." 

 

„Îmi exprim recunoștința Uniunii Europene și partenerilor care au implementat acest proiect, pentru suportul acordat persoanelor cu dizabilități, prin crearea serviciilor care să le garanteze respectarea drepturilor acestora în societate. Toate activitățile realizate au contribuit la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, iar aceasta înseamnă o societate incluzivă”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. 

 

 Activitățile proiectului au fost orientate pe sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, consolidarea capacităților organizațiilor societății civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. 

 

„Acum, oamenii care trăiesc în instituții se simt mai protejați. În cadrul proiectului a fost dezvoltat Serviciul de asistență telefonică gratuită și asigurat dreptul persoanelor cu dizabilități din instituții la comunicare prin telefon. Ei pot să telefoneze și să se plângă de anumite lucruri”, a subliniat  Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova. 

 

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități  “Linia Fierbinte - 080010808” a fost lansat în ianuarie 2017, cu scopul de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora la informație, servicii de asistență juridică și consiliere psihologică.  Timp de doi ani, consilierii serviciului au recepționat 3014 apeluri; 15 cazuri au ajuns în instanța de judecată – fiind considerate încălcări grave ale drepturilor omului.  

 

„Să-ți cunoști drepturile e un lucru bun. Nouă ni s-a spus întotdeauna ce trebuie să facem, nu și ceea ce avem dreptul să facem”, a spus Mihai Grecu, persoană cu dizabilități dezinstituționalizată. 

 

În perioada ianuarie – mai 2017, un Microbuz informațional a călătorit în cele șase instituții rezidențiale din țară și în localitățile din apropierea lor. Peste 3000 de persoane au fost informate despre drepturile persoanelor cu dizabilități. 32 de organizații ale societății civile au fost capacitate și implicate în promovarea și monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Șase organizații locale din  Soroca, Hîncești, Edineț, Dubasari, Orhei și Fălești au beneficiat de granturi mici pentru a implementa proiecte în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și combaterii discriminării. 

 

În cele șase instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic din țară au fost organizate ateliere de auto-reprezentare și auto-determinare. 284 de persoane cu dizabilități au învățat să vorbească din numele lor, să facă propriile alegeri,  să promoveze și să-și revendice drepturile, să sensibilizeze opinia publică cu privire la persoanele cu dizabilități ca cetățeni cu drepturi egale. 

 

Proiectul  „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).